Parkeren + Fiets – Bevindingen van een aantal koplopergemeenten

In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW een KpVV-Meerjarenprogramma uit, met als doel een bijdrage te leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied van mobiliteit. CROW-KpVV is actief op de volgende gebieden: Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk CROW-Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp.

De Ketenploeg van de Tour de Force stelde zich (onder meer) tot doel in beeld te brengen hoe auto en fiets (Parkeren+ Fiets) optimaal  kunnen worden ingezet in de  keten van mobiliteit. Daaruit ontstond het idee om een kopgroep te formeren van (decentrale) overheden die interesse hebben en/of aan de slag willen met P+Fiets.

Samen met betrokken gemeenten heeft CROW-fietsberaad verder invulling gegeven aan het concept P+Fiets. Zij denken dat meerdere gemeenten op een kansrijke manier aan de slag kunnen met P+Fiets-concepten, al dan niet geïntegreerd in en met deelfietssystemen. De groeiende verkeerscongestie en de behoefte om (binnen)steden bereikbaar te houden, maken dat de seinen op groen staan om anders naar mobiliteit te kijken. Tegelijkertijd zal in verschillende gemeenten nog een aantal keuzes gemaakt moeten worden en werk moeten worden gemaakt van de onderbouwing daarvan. Dit betekent dat niet overal van vandaag op morgen gestart zal worden. Ze zijn er niettemin van overtuigd dat het een kwestie van tijd is voordat er daadwerkelijke toepassingen zichtbaar zullen zijn in het straatbeeld van steden.

Lees de rapportage hier.