Parkeren en het ‘nieuwe normaal’. Wat verandert er nu echt? Klik de link en lees de data analyse van Monit.

Sinds het begin van de pandemie zijn de Covid maatregelen veelvuldig aangepast. Soms strenger, en ook momenten van versoepeling. Dit heeft een grote impact op ons gedrag. We werken meer thuis of gaan juist langzaam terug naar kantoor. We brengen wat minder bezoekjes aan familie en vrienden. En gaan minder vaak buiten de deur voor winkelen of recreatie. 

Welke impact heeft dit gedrag op onze mobiliteit en daarmee parkeren? Welke veranderingen bewegen mee met de maatregelen en welke lijken meer permanent?

Monit zocht het voor je uit. Met onze Parkeermonitor verzamelen we data van meerdere bronnen om onze klanten een helder inzicht in parkeergedrag te geven. Met geaggregeerde gegevens uit de Parkeermonitor zien we direct hoe een verandering in mobiliteit effect heeft op kort parkeren en abonnementen.

Klik op de link onder en vind een heldere analyse en antwoorden in het artikel van Mark Riemslag en Michael Fousert

Parkeren en het nieuwe normaal