Parkeerinformatie voor consumenten

Welke informatie over parkeren is er al beschikbaar voor consumenten? En wat komt er nog aan? Wat betekent dat voor onze parkeerbranche en hoe komen we aan goede, betrouwbare informatie?Antwoorden op deze vragen werden gegeven tijdens de lunchbijeenkomst ‘parkeerinformatie voor consumenten’ op 25 september 2014 in Green Village in Nieuwegein. De ANWB geeft al lang parkeerinformatie aan consumenten .Via de website, geïntegreerd in de ANWB Routeplanner en met de app ANWB onderweg, krijgt de consument verkeersinformatie, kan hij zijn reis plannen (al dan niet met het openbaar vervoer), mobiel parkeren, de wegenwacht bereiken, tankstations of laadpunten voor de elektrische auto vinden.

Maar het einde is nog niet in zicht. In de nabije toekomst kan de consument ook om parkeeradvies vragen. Hij weet dan waar hij kan parkeren, hoeveel plaatsen er nog vrij zijn en wat de parkeerkosten zijn.

Nog verder

En we gaan nog een stukje verder. Net als het weer voorspeld kan worden, zal in de nabije toekomst ook informatie beschikbaar zijn over bijvoorbeeld de verwachting van het aantal vrije parkeerplaatsen op een bepaald moment en kunnen persoonlijke voorkeuren meegenomen worden in de adviezen.

Prebooking

Het vooraf reserveren van een parkeerplaats zal een vlucht nemen. Daarmee wordt parkeren onderdeel van een product dat op een bestemming geboden wordt. Met het kaartje voor een evenement boekt de consument ook de parkeerplaats. Dat levert vaak dubbel voordeel op: men is bereid voor de zekerheid van een parkeerplek extra te betalen en er is de mogelijkheid om de klant te sturen naar parkeerfaciliteiten die anders misschien leeg zouden blijven.

Goed voor de business

Ernst Bos van Spark maakte duidelijk dat veel informatie waarnaar consumenten op zoek zijn al in de eigen systemen van de parkeerexploitanten aanwezig zijn en dat deze eigenlijk alleen maar ontsloten moeten worden.. Om tot een goed, landelijk dekkend systeem te komen is het essentieel dat goede data beschikbaar komt. Veel informatie is er al, maar bevindt zich verspreid over verschillende plaatsen. Beheerders en eigenaren van parkeervoorzieningen hebben er alle belang bij dat de consument goede informatie krijgt over parkeerfaciliteiten, tarieven, etc. Er werd dan ook een oproep gedaan aan exploitanten van parkeergarages en -terreinen om data open te zetten en het Nationaal Parkeer Register te voeden.  Dat is goed voor de eigen business en voor de business van systeembouwers.

De powerpointpresentaties van de ANWB en Ernst Bos van Spark vindt u hier: [wpfilebase tag=file id=158 tpl=vexpan-simpel /]

Het Beheerskantoor Scheveningen, Parkeerbeheer Roosendaal, Parko, de RDW, Transelect, de Gemeente Rotterdam, het ministerie van I&M, RappTrans, IkParkeer, Vialis en Q-Park waren aanwezig op deze interessante en interactieve bijeenkomst.

De  eerstvolgende lunchbijeenkomst vindt plaats o p  13 november a.s. in Nieuwegein. Het thema wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Hou daarvoor de kalender op www.vexpan.nl in de gaten. Bent u er dan ook bij?