Ontwikkeling parkeervraag centrumgebieden tijdens Parkeervak 2019

Gaat de parkeervraag bij winkelcentra afnemen, of neemt het juist toe? Een vraag waar het antwoord niet voor elk centrum hetzelfde is. In deze kennissessie laat Guido Scheerder van Goudappel Coffeng tijdens Parkeervak 2019 zien hoe de aantrekkingskracht van de verschillende centra zich heeft ontwikkeld en wat de ontwikkelingen in het autogebruik bij deze centra waren. Daarnaast schetst Guido Scheerder de verwachtingen richting de toekomst. Welke centrumgebieden blijven veel bezoekers trekken en welke centra moeten alle zeilen bij zetten? En wat betekenen mobiliteitsontwikkelingen als deelauto’s en mobility hubs voor het bezoek aan centrumgebieden? Dit alles om een beeld te schetsen van de verwachte parkeerbehoefte bij de verschillende centra?

Alles over Guido, zijn sessie en alle andere sessies | Meer weten over ParkeerVak 2019?