Ontwikkeling norm voor integrale beoordeling brandveiligheid parkeergarages

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft NEN gevraagd een norm voor de integrale beoordeling van brandveiligheid van parkeergarages te ontwikkelen. NEN nodigt geïnteresseerde en belanghebbende partijen uit om, binnen de kaders van het project, uiterlijk 23 oktober een offerte met plan van aanpak uit te brengen voor realisatie van het normontwikkeltraject.

De te ontwikkelen norm kan als zelfstandige norm worden ontwikkeld. Het is ook mogelijk dat deze wordt gerealiseerd als nieuwe module(s) (separate delen) van de al bestaande normen:

  • NEN 6060 ‘Brandveiligheid grote brandcompartimenten’;
  • NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering’ (nog in ontwerp); en
  • NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ en de daarin vernoemde normen, zoals NEN 1087 ‘Ventilatie van gebouwen – Bepalingsmethoden voor nieuwbouw’.

Kaders offerte

De kaders van de offerte liggen vast in de drie bijgevoegde documenten: het achtergronddocument, de offerteaanvraag en het schematisch overzicht. Het normontwikkeltraject zal door een speciaal opgerichte norm-subcommissie begeleid worden, onder verantwoordelijkheid van de normcommissie ‘Brandveiligheid bouwwerken’.

Voor meer informatie klikt u hier