NIEUWE WEBSITE OP KOMST! Reviewers gezocht

In de ALV van 22 juli is de offerte voor het ontwikkelen van onze nieuwe website unaniem goedgekeurd door de leden van Vexpan. Het Branche Bureau heeft hierin een adviserende rol gehad en zal het proces ook verder begeleiden.
Vexpanleden kunnen zich aanmelden voor een reviewcommissie ‘nieuwe Vexpan website’.
Wil je een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van onze nieuwe website stuur dan een mail naar info@vexpan.nl

Tags: