Nieuwe normbrandveiligheid en brandveiligheid duurzame brandstoffen

Vexpan wil haar leden en relaties graag informeren over een tweetal voor de parkeerbranche belangrijke onderwerpen.
Deze onderwerpen zijn: aangescherpte normering brandveiligheid van parkeergarages en (brand)veiligheid van elektrisch aangedreven personenauto’s.

Nieuwe norm met Brandveiligheidseisen voor parkeergarages

Een nieuwe norm voor brandveiligheid voor parkeergarages is in ontwikkeling. (Zie Vexpansie 2018 nr. 2. “De toekomst van de NEN 2443”). Daarin is de inbreng van exploitanten en eigenaren tot nu toe beperkt. In het concept zullen naar verwachting hogere eisen gesteld worden aan installaties, zoals de eis tot aanleg van sprinkler. Ook de rol van de aanwezige beheerder wordt onvoldoende gehonoreerd. Onzes inziens al met al voldoende reden voor u als leden/relaties om te reageren.

Dit najaar zal het concept door de NEN gepubliceerd worden voor commentaar. NEN biedt de mogelijkheid op concepten te reageren. De NEN-commissie kan besluiten om de conceptnorm aan de hand van het binnengekomen commentaar aan te passen en informeert betrokkenen daarover.

Het bestuur hecht belang aan een goede normering. Het bestuur is dan ook voornemens de conceptnorm door enige adviseurs die betrokken zijn bij het opstellen van de norm via een (lunch)bijeenkomst te laten toelichten aan belanghebbenden. U kunt aan de adviseurs dan vragen stellen.

Brandveiligheid duurzame brandstoffen

Ook in parkeergarages zal het aantal elektrisch aangedreven personenauto’s de komende jaren toenemen. In welke mate het aantal toeneemt wordt door meerdere factoren bepaald. Gedacht kan worden aan de betrouwbaarheid van elektrisch aangedreven personenauto’s, afstandsbereik en stimuleringsmaatregelen van de overheid. Fabrikanten van auto’s zijn bezig met het schoner en zuiniger maken van auto’s met verbrandingsmotoren. De komende decennia zullen beide typen op de Nederlandse wegen rijden en parkeren.

Het risico op ontbranding van elektrisch aangedreven auto’s onder rijomstandigheden lijkt klein. De laatste tijd komen wel enige incidenten bij het laden van elektrische auto’s in het nieuws. Daarom wordt brandveiligheid voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages van belang. De eerdere genoemde NEN-commissie heeft geconcludeerd dat een verandering van brandstoffen in auto’s mogelijk leidt tot veranderende risico’s. De NEN-commissie beschikt over onvoldoende kennis om risico’s te kunnen beoordelen en te vertalen in verbetermaatregelen. Ook het artikel in Vexpansie 2019 nr. 1.“Brandveiligheid van parkeergarages en duurzame brandstoffen” bevestigt dat.

Het bestuur is voornemens bij de (lunch)bijeenkomst over de conceptnorm Brandveiligheid voor parkeergarages bij deelnemers na te gaan hoe de brandveiligheid van elektrische auto’s in garages onder exploitanten en eigenaren wordt ingeschat en wat zij t.a.v. het verzamelen van informatie van de Vexpan verwachten. Het bestuur zal e.e.a. ook nagaan bij de leden van de EPA. Afhankelijk van de bevindingen kunnen deze leiden tot vervolgacties.  

U ontvangt t.z.t. een uitnodiging voor deelname. Wij roepen alle betrokkenen op aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vexpan