Nationaalparkeercongres.nl is live!

Op donderdag 22 oktober a.s. organiseert Vexpan haar jaarlijkse Vexpan Nationaal Parkeercongres. Het congres vindt online plaats. Als thema staat ‘Gedrag, verandering en efficiënt gebruik van de openbare ruimte’ centraal.

Verandering

Alles loopt dit jaar iets anders dan we gewend zijn. Zo ook voor Vexpan en het Nationaal Parkeercongres. De 2020-editie van het congres vindt dit jaar volledig digitaal plaats, waardoor interactie op andere wijze zal plaatsvinden dan voorgaande jaren. De herkenbare tijdsindeling van plenaire en parallelle sessies blijft staan.

Gedrag, verandering en efficiënt gebruik van de openbare ruimte

Verandering is echter iets waar parkeren en mobiliteit altijd mee te maken hebben. Daarom zal hier tijdens het Nationaal Parkeercongres dieper op worden ingegaan. Ook de thema’s ‘gedrag’ en ‘efficiënt gebruik van de openbare ruimte’ worden belicht.

Programma

Het Nationaal Parkeercongres 2020 start op 22 oktober rond 12.30 uur met een uitgebreid plenair programma, gevolgd door een aantal parallelle break-outsessies. Rond 15.30 uur gaat het programma plenair verder. Het congres wordt afgesloten met een virtuele toost.

Tijdens de sessies gaan we onder andere dieper in op: gedragsbeïnvloeding door inzet van data; gedrag en fietsen; data-uitwisseling; verblijfsrecht en brandveiligheid. Zo komen fietsprofessor Marco te Brömmelstroet, verkeerspsycholoog en adviseur mobiliteit en gedrag bij Goudappel Coffeng Dr. Matthijs Dicke-Ogenia, Parkmobile, ML6 en Localyse aan het woord. Het parkeercongres verloopt dit jaar onder leiding van Lars Duursma (Debatrix).

Lancering nationaalparkeercongres.nl

Alle relevante informatie over het Vexpan Nationaal Parkeercongres is te vinden op www.nationaalparkeercongres.nl. Deze speciale congreswebsite vindt plaats naast de website van Vexpan (vexpan.nl).

Aanmelden

Deelname aan het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020 is gratis voor Vexpan-leden. Voor niet-leden bedraagt deelname € 75,- (excl. btw). Studenten kunnen het parkeercongres gratis bijwonen.

U kunt zich hier aanmelden.

Voor en door leden

Achter de schermen is er – en wordt er nog steeds – hard gewerkt om ook dit jaar een succes te maken van het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020. Hiervoor wil Vexpan heel hartelijk danken: Angelique Breukel (Spark), Martin Curfs (InPublic), Peter Dingemans (ParKam/bestuur Vexpan), Ciaran Dooijes (Parkmobile) en Stan van de Hulsbeek (Spark).