Met beleid betere deelmobiliteit

Door: Marco de Jong (Empaction) en Maarten Neeskens (Breamz)

Wat moet er gebeuren om voor de nieuwe woningen vooral mensen te trekken die niet autogebonden zijn? De oplossing daarvoor is ons inziens een nog veel betere dienstverlening rondom deelmobiliteit.

Veel wooninitiatieven hebben de afgelopen jaren  al oplossingen bedacht, maar blijkbaar zijn die gezamenlijk nog niet overtuigend genoeg om de discussie tussen ontwikkelaar en gemeente over het aantal parkeerplaatsen te slechten. Er is meer nodig. En hoe ziet dat meer er dan uit?

Ons inziens ligt de oplossing in een betere samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen met betrekking tot het aanbod aan en de dienstverlening rondom deelmobiliteit. Dat is enerzijds een kwestie van organiseren en anderzijds het technisch ondersteunen met geavanceerde systemen.  Waarbij in alle keuzes die daarbij gemaakt worden de reiziger/bewoner centraal dient te staan. Een voldoende aantal van hen moet namelijk verleid worden afscheid te nemen van een eigen auto of, makkelijker, nog even geen eigen auto aan te schaffen. Hoe? Dat gaan we met elkaar bespreken.

VEXPAN NATIONAAL PARKEERCONGRES 2019

Het Vexpan Nationaal Parkeercongres vindt op 10 oktober 2019 plaats in het congresgebouw van de RDM. Iedereen is welkom! Aanmelden is mogelijk via Vexpan.nl.