Met beleid betere deelmobiliteit

In de tweede workshopronde tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres was het de beurt aan Marco de Jong en Paul van Loon van Empaction en Maarten Neeskens van Beamrz om een interactieve workshop te verzorgen met als titel: ‘Met beleid betere deelmobiliteit.’

Ongeveer 25 aanwezigen, waarvan een kleine meerderheid werkzaam bleek bij een gemeente, hoorden de visie op de mogelijkheden van deelmobiliteit en hoe belangrijk het is dat gemeenten en marktpartijen beter met elkaar samenwerken als het gaat om het aanbod aan en de dienstverlening rondom deelmobiliteit.

Met behulp van Kahoot! konden de aanwezigen reageren op prikkelende stellingen, waardoor er diverse discussies ontstonden die weer belangrijke inzichten gaven.

Dat er vanwege de verdichtingsopgave een grotere druk ontstaat op het aantal parkeerplaatsen en het autobezit werd door iedereen erkend. Een deel van de aanwezigen was ervan overtuigd (of in de veronderstelling) dat hier (deels) het hoofd aan geboden kan worden door het beter benutten van de aanwezige parkeerruimte in een stad. Een meerderheid was voorstander van een actieve rol van de gemeente als ’gebiedsregisseur’.

Men kon zich vinden in de visie van één platform (op termijn een MaaS-platform) met daarop één of meerdere service providers/apps voor een gemeente, dat toegankelijk is voor allerlei deelmobiliteit aanbieders. En dat hiermee een beter en controleerbaarder alternatief voor het aanbieden van deelmobiliteit wordt geboden dan nu het geval is.

Heeft u de workshop gemist, of was u erbij maar wilt u de presentatie graag nalezen? Stuur dan een mail naar: info@empaction.nl. Zij zorgen ervoor dat u de presentatie zo spoedig mogelijk ontvangt.