Lunchbijeenkomst Multigebruik van (semi) private parkeergarages

In de afgelopen jaren is het aantal aanbieders van parkeerplaatsen substantieel toegenomen. Naast de traditionele exploitanten hebben hele nieuwe partijen de markt betreden die als een Airbnb parkeerplaatsen in garages van kantoren, hotels, woningblokken, maar ook van particulieren aanbieden. Vanwege de actualiteit een ontwikkeling om tijdens een Vexpan lunchbijeenkomst eens dieper op in te gaan en getuige de grote opkomst bleek het onderwerp voor velen interessant.

Martje Hoofs (Q-Park) startte de bijeenkomst door kort het speelveld uiteen te zetten. Daarin werd direct duidelijk dat er eigenlijk sprake is van vele speelvelden. Partijen die zich specifiek richten op verschillende soorten locaties en partijen met een businessmodel specifiek gericht op de zakelijke markt of juist consumenten. Ook blijken er legio afhandelsystemen te bestaan om toegang tot een parkeerlocatie te krijgen.

Vervolgens werd door Fred Wilkes, directeur business development van Q-Park, uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen in de vraag naar parkeerplaatsen in steden en welke kansen en uitdagingen er zijn bij het ontsluiten van (semi)private parkeerplaatsen. Dat er kansen zijn lijkt evident. De multifunctionaliteit van stedelijke gebieden neemt toe. De uitdagingen zijn vooral de kleinere locaties. Deze zullen ook bij het toelaten van andere doelgroepen goed en efficiënt beheerd moeten worden en dat is nog een zoektocht, zo maakte Wilkes duidelijk.

Na Wilkes was het woord aan Daphné van Osch, Business Development Director Benelux van Parclick. Een van origine Spaans bedrijf dat al voor zo’n 1200 parkeergarages in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië het online verkoopkanaal levert en dat uitsluitend voor openbare parkeergarages werkt. Parclick is daarmee meer vergelijkbaar met een booking.com dan met Airbnb. Dit omdat men de bestaande parkeerproducten van de exploitanten aanbiedt en niet nieuwe producten (parkeerplekken van particulieren) via een online verkoopkanaal aan de man brengt. Dat de potentie voor het reserveren in de parkeerindustrie nog in de kinderschoenen staat, blijkt uit de schamele 2% van alle parkeertransacties die online vooraf worden geboekt. Bij tickets voor vliegtuigen ligt dit percentage inmiddels op 46% en voor bijvoorbeeld hotels op 23%. Er is wat dat betreft nog een wereld te winnen voor de parkeermarkt. Dat vooraf reserveren steeds relevanter wordt komt vooral door de klant die nieuwe behoeftes en verwachtingen heeft. Vaak de ‘customer journey’ genoemd, waarvan parkeren nadrukkelijk een onderdeel is. Het proces van reservering vraagt om een hele andere benadering, zo gaf van Osch aan.

Bij het verlaten van de zaal bleek dat veel aanwezigen geïnspireerd waren om hetgeen ze gehoord hadden te vertalen naar hun eigen parkeeropgave.

Het uitgebreide verslag van deze lunchbijeenkomst is te lezen in Vexpansie 2, 2017. Download het artikel (pdf).