Lunchbijeenkomst handhaving met kentekenherkenning

Tijdens de goedbezochte lunchbijeenkomst in Nieuwegein op 8 mei jl. ging  Coen Borren van Scanacar in op de mogelijkheden van digitaal parkeren en handhaving. Matthijs v.d. Pijl van de gemeente Haarlem schetste digitalisering in de praktijk.

Digitalisering biedt op meerdere terreinen voordelen voor de gebruikers, aldus  Coen Borren. Dat geldt zowel  on street als off street: handhaven, bel- en SMS-parkeren, vergunningensysteem, bezettingsgraad en dergelijke. Ook kan het een sturingselement in het beleid zijn. “Als er op twee van de drie  genoemde facetten –  vergunningen, betalen en handhaven, – voordelen biedt voor de gebruikers: start dan met digitaliseren!”, aldus Borren. “Wijs een opperhoofd digitalisering aan en begin.”

In de nabije toekomst biedt digitalisering ook instrumenten voor het reduceren van zoekverkeer. Hier vindt u de presentatie van Coen Borren.

Matthijs  v.d. Pijl, teammanager parkeerhandhaving bij de gemeente Haarlem, schetste het proces van digitalisering in de praktijk: hoe doen we het in Haarlem?

Haarlem zal nooit volledig digitaal gaan. Dat is een politieke keuze. Het gaat immers niet alleen om parkeren, maar ook om bijvoorbeeld integrale handhaving op het gebied van de openbare orde . Daarvoor blijven mensen op de straat nodig.

De gemeente Haarlem heeft veel winst behaald uit digitalisering. Voorheen voerden twee handhavers 800 controles per dag uit. Nu zijn dan  80.000 – 110.000 scans per maand. De besparingen zitten hem in de kosten van personeel en de hogere opbrengsten uit naheffingsaanslagen.

V.d. Pijl adviseert in zee te gaan met beproefde techniek en leveranciers met een hoog serviceniveau.

“De techniek is geen belemmering voor digitalisering”, aldus V.d. Pijl. Het hangt meer af van  het besluitvormingsproces van de gemeente en de beschikbare budgetten. Met digitalisering leveren we kwaliteit en maakten we een efficiencyslag.”