Laadpaalgroei neemt af

De groei van laadpunten voor elektrische auto’s neemt af. Uit cijfers van de rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat het aantal publieke en semi-publieke laadpunten in 2018 met 9 procent toenam. In 2017 was dat nog 26 procent.

Beleidsmakers

Volgens Gerwin Hop, eigenaar van ruimtelijk consultant Over Morgen, is de afnemende groei wel te verklaren. ‘Er is jarenlang door beleidsmakers niet geanticipeerd op de aantal laadpalen die we in de openbare ruimte nodig hebben. We zitten nu op zo’n 35.000 publieke laadpunten in Nederland. In de meest minimale schattingen hebben we er 900.000 nodig in 2030. Dat redden we niet met de huidige groeicijfers.’

Aanbesteding

Voor de microfoon van BNR gaf Onoph Carron, directeur van kenniscentrum E-Laad, aan dat gemeenten netbeheerders en marktpartijen voor een grote opgave staan, ‘want elektrisch rijden gaat sowieso doorzetten.’ Volgens Carron komen er in de nabije toekomst nog veel laadpunten bij. ‘Verschillende gemeente zijn nu bezig met de aanbesteding van enorme aantallen laadpalen.’

Maar Hop is geen voorstander van zo’n grote aanbesteding. ‘De gemeente of regio zit dan vast aan één partij die de laadinfrastructuur moet realiseren. Het risico bestaat dan dat grote partijen zich voor een laag bedrag inschrijven en uiteindelijk hun investeringen moeten terugschroeven omdat ergens ander meer winst te behalen valt.’

Beleid

Hop denkt dat de gemeente de laadpunten aan de markt moet overlaten, en zelf een faciliterende rol moet aannemen. ‘Je moet het de markt makkelijk maken om hierin te investeren. Maar daar is wel beleid voor nodig. Je ziet nu dat er in veel gemeenten een pilot wordt gestart, maar niemand pakt op hoe het verder moet. Het nadeel is dat de druk op de gemeente nu nog niet zo groot is vanwege het geringe aantal elektrische auto’s. En dan wordt al snel gedacht over laadpalen: “het levert zoveel gedoe op.” Het bewustzijn is nog niet echt ingedaald. Er moet op de gemeentehuizen echt beter naar de toekomst worden gekeken.’

Via binnenlandsbestuur.nl