KiM onderzoekt kansen voor mobiliteitshubs

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een verkenning gedaan naar kansen en uitdagingen voor mobiliteitshubs in het rapport ‘Verkenning van het concept mobiliteitshub.’ De aanleiding voor het onderzoek is de toenemende belangstelling voor het concept bij beleidsmakers, vervoerbedrijven en andere spelers in de mobiliteitswereld. Het concept is nog in ontwikkeling en vergt nog afstemming met andere beleidsinstrumenten, concluderen de onderzoekers.

Lees verder