IP Parking Premium Partner Vexpan

IP Parking is een premium partnerschap aangegaan met Vexpan. Voor een langere periode kan Vexpan rekenen op extra support van dit Vexpan-lid.

IP Parking draagt Vexpan al jaren een warm hart toe en levert een actieve bijdrage.

Jimmy Smulders, CEO van IP Parking vertelt: “Onze wereld is meer en meer een digitale wereld. Er vinden in razendsnel tempo ontwikkelingen plaats op het gebied van internet- en mobiliteitsdiensten. Ook het parkeren van de toekomst is een digitaal en web-based gebeuren. De uitdaging is parkeeraanbieders goed voor te bereiden op deze ontwikkelingen zodat zij de boot niet missen. Willen ze een speler van betekenis blijven binnen de sector, dan zullen zij zich door moeten ontwikkelen, koppelingen zoeken met derde partijen en tijdig inspringen op technologische vernieuwingen. IP Parking ziet het als zijn taak om ze daar optimaal bij te helpen.”

IP Parking hoopt met het partnership meer inhoudelijke informatie over te kunnen brengen naar de leden van Vexpan en de lezers van Vexpansie.

“Het is belangrijk dat Vexpan als centraal orgaan aanspreekpunt is binnen de branche, zeker in deze tijd van digitalisering waarin de markt nog niet in staat is om zelf te standaardiseren en de consument voor vrijwel iedere parkeergarage een aparte app moet installeren.”

Parkmobile Group en Goudappel Coffeng zijn tevens Premium Partner van Vexpan.