Inventarisatie van duurzame parkeerinstrumenten voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag

Het vakgebied parkeren kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsopgave. Ook aan de opgave zoals deze door het MRDH is gepresenteerd.

Ed en Michel vertellen tijdens hun workshop ‘Inventarisatie van duurzame parkeerinstrumenten voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag’ over de vier denklijnen: hoe kan ons vakgebied bijdragen aan het verduurzamen van verplaatsingen (modal shift en emissieloos rijden) en het verduurzamen van de parkeervoorziening (de duurzame parkeerplaats en duurzame bedrijfsvoering).

Samen met u inventariseren zij op basis van deze denklijnen welke instrumenten in de Metropoolregio ingezet kunnen worden om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. En wellicht doet u hier ook uw voordeel mee als het gaat om uw gemeente of klant…

VEXPAN NATIONAAL PARKEERCONGRES 2019

Het Vexpan Nationaal Parkeercongres vindt op 10 oktober 2019 plaats in het congresgebouw van de RDM. Iedereen is welkom! Aanmelden is mogelijk via Vexpan.nl.