INNOVATIEF PARKEREN IN DE STADSWIJK VAN MORGEN: DE CASE MERWEDEKANAALZONE IN UTRECHT

De Merwedekanaalzone is één van de grootste binnenstedelijke transformatiegebieden in Utrecht. Hier is ruimte voor ca. 5.000 tot 6.000 woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Omdat het gebied diep in de stad ligt, is een hoog autogebruik niet mogelijk. Het wordt dan ook een levendige en gezonde stadswijk waar de auto zich als gast gedraagt. Wat betekent dit voor parkeernormen? Hoe laag kun je gaan zonder problemen te veroorzaken? En wat vraagt dit aan extra maatregelen? Kan Mobility as a Service bijdragen aan een goed parkeer- en mobiliteitsconcept? Hoe werken verkeerskundigen, parkeerspecialisten en stedenbouwkundigen effectief samen? Wat zijn de leerervaringen voor de rest van Nederland?

Christiaan Kwantes (Goudappel Coffeng) zal tijdens ParkeerVak 2019 deze vragen beantwoorden.

Meer weten over ParkeerVak 2019?