Innovatief omgaan met parkeernormen – Werksessie Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018

Faciliteren van een andere auto, mobiliteit in de toekomst in projectontwikkeling

In de hausse aan projectontwikkeling die nu actueel is wordt in steeds meer projecten nadrukkelijk gevraagd naar een verlaagde parkeereis. Gemeenten willen bij deze bouwplannen en gebiedsontwikkelingen meebewegen. Logisch, want vaak dient dit ook andere ambities, denk aan leefbaarheid en duurzaamheid. Maar hoe dit als een betrouwbare overheid ook goed en robuust te faciliteren zodat het niet leidt tot allerlei problemen voor de omgeving?

De parkeernorm is allang niet meer een grens tussen wat goed of slecht is, kan of niet kan. Het is eerder een vertrekpunt voor een dialoog tussen intiatiefnemer en gemeente, om met elkaar de juiste en gewenste omvang van de op te lossen parkeerbehoefte te komen. Denkend vanuit waarde in plaats van handelen op basis van een norm. Die dialoog vraagt om spelregels en praktisch inzicht in de praktijk. Want de risico’s zijn duidelijk: te gemakkelijk inspelen op een wensbeeld kan betekenen dat er een voorschot wordt genomen op problemen in de omgeving in de toekomst.

Tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018 kijken we in de werksessie Parkeernormen naar hoe die dialoog moet verlopen. Centraal staat: wat is er mogelijk als we innovatief naar een parkeerbalans kijken en hoe vertalen wij die naar de praktijk van straks. Welke doelgroepen kunnen, straks wanneer de ontwikkeling gereed is, waar en vooral ook hoe parkeren. We leggen het proces uit van het komen van een abstract rekensommetje naar een praktische parkeerbalans die inzicht geeft voor eindgebruiker, gemeente en omgeving. Maar we kijken ook naar welke afspraken daaronder moeten liggen. Zodat de mooie sommetjes ook in de toekomst blijven kloppen.