Informatie parkeerapp is niet zaligmakend

Enkel en alleen afgaan op de informatie in een parkeerapp over de verschuldigde parkeerbelasting is niet verstandig. Advocaat-Generaal  (A-G) IJzerman concludeerde onlangs in een advies aan de Hoge Raad dat een parkeerder die dat wel deed zowel verantwoordelijk is voor het gebruik van de app als voor kennisneming van de fysiek waarneembare informatie op de borden. Die moet hij met elkaar vergelijken.

Als de informatie in de app afwijkt van de fysieke informatie geldt die fysieke informatie op de borden, omdat dat rechtstreeks van de gemeente afkomstige informatie is. Het lijkt de A-G niet aanvaardbaar dat een app – die als zodanig geen rechtstreekse informatie bevat, maar zelf verzamelde informatie – die rechtstreekse, fysieke informatie opzij zou kunnen zetten.

Lees het volledige artikel op accountancyvanmorgen.nl