In gesprek met de auteurs van de Handreikingen ‘Duurzaam Onderhoud Parkeergarages’

Toen Vexpan in 2016 in contact kwam met het toenmalig Platform Betononderhoud, raakten beide partijen al snel met elkaar in gesprek over parkeergarages en de soms slechte staat waarin veel van die garages zich bevonden. Beide organisaties besloten om samen de kennis en ervaringen op het gebied van bouwkundig onderhoud van parkeergarages te delen en te kijken of er wellicht handvatten konden worden gegeven. Het project heeft geleid tot een zevental handreikingen voor duurzaam onderhoud van parkeergarages, die te downloaden zijn via de website van de VBR.
Nu de Handreikingen voor Duurzaam Onderhoud van Parkeergarages gepubliceerd gaan worden (de eerste exemplaren kunt u hier downloaden), sprak de redactie van Betonreview met de beide auteurs, Jitze Rinsma en Peter Nuiten.

Lees hier het hele interview.