Expertteam: Bestaande parkeerfaciliteiten naar bestaande off-street voorzieningen

Hoe verplaatsen we bestaande parkeerfaciliteiten naar bestaande off-street voorzieningen? Het Vexpan Expertteam geeft antwoord.

In veel (binnen)steden ontstaat steeds meer druk om ruimte, in beslag genomen door geparkeerde auto’s, voor andere doelen te gebruiken.

Het stimuleren van dubbelgebruik als sprake is van restcapaciteit op bepaalde uren kan dure nieuwbouw voorkomen. Investeren in betere toegankelijkheid en veiligheid van bestaande voorzieningen moet financieel toch beter uitpakken dan compleet nieuwbouw.

Het Expertteam boog zich over de instrumenten die kunnen worden bedacht om synergie te realiseren.

Allereerst komen aan bod een aantal maatregelen die kunnen worden ingezet om straatparkeerders (bewoners en werknemers) te verleiden om in garages te parkeren om zo de druk op de openbare ruimte te verkleinen en het zoekverkeer te verlagen.

Niet alleen doelgroepen moeten verleid worden, maar ook de aanbieders van parkeergarages. Ook hiervoor reikt het Expertteam een aantal instrumenten aan.

De vraag is beantwoord door de Expertteamleden Empaction en Spark.

 

Het volledige antwoord vindt u hier.

 

Meer over het Expertteam en andere antwoorden vindt u hier.

Tags: