Het verduurzamen van het parkeerproduct; on-/offstreet parkeren

Het middagprogramma van het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2019 bestond uit ronde twee van de workshops. Vanuit Goudappel Coffeng had Marc Stermerding samen met Amit Akbar van de gemeente Leiden een interactieve sessie voorbereid. ‘Parkeren in tijden van MaaS’ was de titel van de sessie. Over tien jaar heeft MaaS een grote vlucht genomen. Een aanzienlijk deel van de bevolking maakt dan ketenreizen die je als dienst afneemt. Verschillende modaliteiten maken dan onderdeel uit van de reis, zoals een eigen fiets, deelfiets, trein, bus, deelauto en privéauto. Integraal onderdeel van MaaS is een hub. Een hub is een transferpunt waar de reiziger snel en/of comfortabel overstapt van de ene naar de andere schakel in de keten. De grote uitdaging voor de inrichting van hubs is het discomfort te veranderen in comfort: de overstap niet als verstoring, maar juist als toegevoegde waarde in de reis.

Al snel volgde de eerste stelling: ‘Mobiliteitshub is een modewoord; feitelijk is het niets anders dan een overstaphalte’. Al snel mengde het publiek zich in de onderlinge discussie tussen Marc en Amit. ‘Het is toch duidelijk een modewoord. Het is niets anders dan een bestaand transferium’. Een gedeelte van de zaal was het eens met de inbrenger van deze stelling, maar een ander gedeelte ziet toch duidelijk wel een verschil. Een hub verbindt veel verschillende modaliteiten met elkaar, veel meer dan een transferium. Daarbij wordt ook opgemerkt, door een ambtenaar van de gemeente Antwerpen, dat het online shoppen en dus pakketjes gecombineerd kunnen worden met een hub. Er zijn al voorbeelden van kluisjes waarbij een pakket hier bezorgd wordt en de besteller het pakketje ophaalt en meeneemt richting huis. Dit kan gaan leiden tot minder verkeersbewegingen in het centrumgebied, afhankelijk van de stedelijke zone.

Na een lange discussie over de eerste stelling volgde de tweede stelling: ‘De mobiliteitshub faciliteert verdere verstedelijking’. Wederom waren verschillende geluiden te horen in de zaal. ‘Een hub in het centrumgebied van een stad kan ervoor zorgen dat de dichtheid van de bebouwing enorm toeneemt’. Hubs kunnen ook extra verkeersbewegingen (onder andere OV of fietsers) met zich mee brengen waardoor de verkeersintensiteiten op het omliggende wegennet toenemen. Een ander geluid is dat het succes van MaaS/ketenreizen beperkt zal zijn waardoor een hub geen rol zal spelen in de verstedelijking.

De workshop werd afgesloten met een nadenk-opdracht voor het publiek:

“Marc maakt een afspraak via Outlook met Amit. Er komt een popup die vraagt hoe hij wil reizen nadat de vier alternatieven worden aangeboden. Marc kiest keuze 2: auto + fiets. Hij wordt op tijd opgehaald door zijn taxibus met 7 andere bijrijders en het busje parkeert autonoom in een mobiliteitshub met een reservering die gekoppeld was aan de afspraak. Bij het binnenrijden ziet Marc op het inrijdscherm welke fiets er voor hem gereserveerd is. Marc pakt de fiets en rijdt naar het kantoor van Amit waarbij ‘‘zijn’ fiets’ weer door een volgende klant wordt meegenomen. Op tijd vertrekt hij weer op de fiets terug. Hij moest dit keer wel even om de hoek lopen om zijn fiets op te pikken. Teruggekomen op de hub ziet hij dat hij nog 5 minuten heeft voordat de taxibus weer vertrekt. Hij loopt nog even langs de koffiewinkel voor een hapje. Fijn dat ze hier 24 uur open zijn!”

Een droom of visie?