Herma Hulst dagvoorzitter nationaal parkeercongres 2018

Wij willen u graag voorstellen aan Herma Hulst! Tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018 -transitie in mobiliteit & parkeren. Bent u er klaar voor? zal zij optreden als onze dagvoorzitter.

Herma verdiende haar sporen in de strategische communicatie. Eerst als hoofd communicatie bij UTZ Certified, Radio Netherlands Worldwide, Oikocredit en andere internationale koplopers in de duurzaamheid, persvrijheid en ontwikkelingssamenwerking. En later als zelfstandig consultant in onder andere de mobiliteitssector. Zo leidde zij onder meer diverse malen de communicatie voor de Randstedelijke netwerkorganisatie BEREIK!. Recent treedt zij vooral op als inspiratiekracht voor onder meer Rijkswaterstaat, de RDW, diverse hogescholen en vele andere organisaties. Haar optredens als dagvoorzitter, facilitator, docent/trainer, trainingsacteur en zangeres kenmerken zich door dynamiek en creativiteit. De rode draad: mensen in beweging brengen voor zaken die er werkelijk toe doen.

Het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018: Transitie in mobiliteit & parkeren. Bent u er klaar voor? vindt op 11 oktober a.s. plaats. Voor meer informatie zie vexpan.nl.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN