Gratis parkeren: goed voor gemeente en ondernemers of juist niet?

Is invoering van gratis parkeren in een binnenstad met gereguleerd betaald parkeren überhaupt wel mogelijk wanneer binnen dit gebied ook private parkeergarages zijn gevestigd? Stel dat er een tarief voor betaald parkeren blijft, tot welk bedrag kan dit tarief dan verlaagd worden? Onder welke voorwaarden kan ‘gratis parkeren’ een positief effect hebben op gemeente en ondernemers? Welke evaluatievragen zouden gesteld moeten worden, welk nulonderzoek zou moeten plaatsvinden om een goede evaluatie te kunnen houden?

Al eerder voerde het Vexpan Expertteam een inventarisatie uit, waarin aanleiding, besluitvorming en ervaringen van lopende initiatieven voor (her-)invoering van gratis parkeren in enigerlei vorm zijn beschreven.

Het Vexpan Expertteam boog zich over de hierboven genoemde vervolgvragen en gaf antwoord.

Meer over het Expertteam en andere antwoorden vindt u hier.