Gezocht: ESPA keurmeesters

Het ESPA keurmerk voor parkeergarages is een belangrijke onderscheiding die namens de Europese Parkeer Associatie EPA toegekend en uitgereikt wordt door Vexpan. Met de komst van de gouden editie van het keurmerk, de ESPA Gold Award, zien we een groei in aanvragen van het keurmerk.

De keuringen daarvoor worden uitgevoerd door keurmeesters uit de Vexpan gelederen (steeds in een team van twee). Door de groei zijn wij hard op zoek naar versterking van het keurmeestersteams! Op de website vexpan.nl/kwaliteit/certificering-espa is meer informatie te lezen en kan ook de checklist worden ingezien.

Is dit iets voor u? Opgeven kan door een mail te sturen aan Annelies Zijp, verenigingsmanager Vexpan via a.zijp@vexpan.nl.

Voor de goede orde: de gemaakte kosten voor een keuring worden vergoed op vrijwilligersbasis.