Lunchbijeenkomst elektrische oplaadpunten

Op 13 februari organiseerde Vexpan een lunchbijeenkomst over Elektrische oplaadpunten. Elektrisch rijden is hot en het aantal elektrische auto’s op de weg stijgt opzienbarend. Wie overigens dacht dat de elektrische auto een ontwikkeling van deze tijd is, heeft het mis. De eerste elektrische auto was er al in 1896, dus de techniek is er al lang, maar is nu weer actueel. Voor de (lokale) overheid is de belangrijkste beweegreden om het elektrisch rijden te stimuleren het verbeteren van de luchtkwaliteit. Maar de overheid moet de berijder van de elektrische auto dan ook een goede gelegenheid te bieden om de accu op te laden.

Laadpunten

De Vexpan-lunchbijeenkomst, gehouden in het sfeervolle Green Village in Nieuwegein, was geheel gewijd aan het onderwerp laadpunten voor elektrische auto’s. Stijn Otten (The New Motion) en Jeroen Quee (Grontmij) belichtten marktcijfers en schetsten toekomstscenario’s. Maar er waren ook heel praktische tips. Zoals de introductie van een kaartje voor berijders van elektrische auto’s dat zij onder de ruitenwisser van een andere elektrische auto kunnen doen die aan een laadpaal staat. Op het kaartje staat het verzoek even te bellen wanneer men de laadplaats verlaat, zodat de berijder van de andere auto er kan gaan staan om de accu op te laden.

Een tip van Otten en Quee aan gemeenten: plaats de laadpalen op plekken waar langer geparkeerd wordt, dus niet bij het gemeentehuis. Daar wordt immers over het algemeen maar kort geparkeerd.

Otten en Quee verwijzen ook naar de CROW-publicatie 336 Oplaadpunten voor elektrische auto’s in openbare ruimten. De publicatie is een handreiking aan gemeenten voor beleidsvorming rond plaatsing en beheer van oplaadpunten in de openbare ruimte.

Presentatie Otten en Quee Lunchbijeenkomst Elektrische Oplaadpunten in PDF