Elektrisch vervoer en de energietransitie

Het elektrisch vervoer in Nederland neemt toe. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen: hoe ga je als gemeente om met de toenemende vraag naar laadvoorzieningen, hoe pas je deze ruimtelijk in en wat betekent dit voor de lokale energievoorziening?

Klimaatakkoord

Een integrale verbinding tussen elektrisch vervoer en andere onderdelen van de energietransitie is cruciaal. De VNG pleit hiervoor aan de onderhandelingstafels over het Klimaatakkoord.

Onderzoek

Om dit vraagstuk inzichtelijk te maken, en om nieuwe colleges van burgemeester en wethouders informatie te bieden voor hun beleid, heeft APPM hier in opdracht van de VNG onderzoek naar verricht.

In het onderzoek is gekeken naar de verwachte ontwikkeling van elektrische auto’s, de impact hiervan op vier verschillende typen woonwijken en de samenhang met de energietransitie (‘van het aardgas af’ en daarmee ook de rol van elektriciteit bij het koken en verwarmen van woningen).

De conclusies en meer informatie is te lezen op vng.nl.