De Vexpan Programmaraad is op zoek naar uw ideeën

Aan alle leden van Vexpan: De Programmaraad is op zoek naar uw ideeën!

Elk jaar probeert de Programmaraad de organisatoren van diverse evenementen als lunchbijeenkomsten en het Nationaal Parkeercongres, maar ook de redactieraad van Vexpansie te inspireren met zaken die ons allen bezighouden. De centrale vraag is steeds: wat is actueel en aan welke kennis is behoefte? En die vraag leggen wij ook graag aan u voor.

Help ons en vertel ons de drie belangrijkste onderwerpen op het gebied van parkeren waarvan u vindt dat er aandacht aan moet worden geschonken in 2019.

De Programmaraad is een afspiegeling van Vexpan, maar iedereen die zich geroepen voelt is welkom om mee te praten. Wilt u bij de volgende bijeenkomst aanwezig zijn, meldt ook dat bij het secretariaat via info@vexpan.nl.