De gevolgen van autoluwe steden voor parkeren

Op donderdag 13 februari a.s. vindt er van 12.00 uur tot 14.00 uur een Vexpan lunchbijeenkomst plaats bij Hajé te Nieuwegein over de gevolgen van autoluwe steden voor parkeren.

(Let op: de lunchbijeenkomsten vonden in 2019 plaats in het BOVAGhuis in Bunnik, dit is gewijzigd!)

Nederlandse steden staan voor zeer complexe ruimtelijke opgaven. Allereerst wordt er de komende jaren een aanzienlijke groei van het aantal inwoners verwacht. Zo gaat bijvoorbeeld de stadsregio Den Haag 100.000 nieuwe inwoners verwelkomen. Het wordt daarmee drukker in een al drukke stad. Een gevolg hiervan is een overbelast openbaar vervoersysteem en wegen die steeds vaker vollopen. Tegelijkertijd moet mobiliteit duurzamer en wensen we niet nog meer verkeersonveiligheid. Ook wordt, in toenemende mate, de beschikbare ruimte in steden schaarser.

We kunnen deze opgaven niet langer oplossen door simpelweg meer, of nieuwe infrastructuur te creëren. We moeten ook kijken waar we de bestaande infrastructuur juist slim kunnen inzetten. Dat betekent gestapeld bouwen en het mobiliteitssysteem zo ruimte-efficiënt mogelijk inrichten. Of, zoals u steeds vaker leest of hoort: autoluwe steden. Tijdens deze lunchbijeenkomst wordt u aan de hand van een tweetal presentaties meegenomen in hoe het precies zit.

DE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN AUTOLUWE STEDEN

Laten we alvast vooropstellen: een autovrije stad wordt heel lastig, zo niet onmogelijk! Maar aan de hand van casussen in Utrecht (Merwedekanaalzone), Den Haag (CID) en Groningen wordt er tijdens de presentatie ‘De (on)mogelijkheden van autoluwe steden’ ingegaan op cijfers en feiten achter autoluwe steden. De berichten over de populariteit van de auto en de uitdagingen in de stad lijken elkaar tegen te spreken. Hoe zit het echt? En hoe ontwikkelt het autogebruik zich?

DE PARKEERGEVOLGEN VAN AUTOLUWE STEDEN

Minder auto’s betekent minder geparkeerde auto’s. Zeker op straat, maar niet overal. Wel in de binnenstad, maar niet in de transferia aan de rand van de stad of de centrale mobiliteitshubs in woonwijken. Welke impact heeft een autoluwe stad op de parkeerbehoeften? En hoe sturen we hierin? Zijn voorsteden straks de mobiliteitshub van de grote autoluwe steden? Aan de hand van voorbeelden wordt u tijdens de presentatie ‘De parkeergevolgen van autoluwe steden’ meegenomen in de opgedane ervaringen.

AANMELDEN

Leden van Vexpan kunnen de lunchbijeenkomst voor slechts € 75,- excl. btw bijwonen. Van niet-leden vragen we € 150,- excl. btw.

Wij zien uit naar uw komst. Na aanmelding kunt u zich altijd laten vervangen door een collega. Vóór 10 februari 2020 kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering na 10 februari 2020, of bij no-show, wordt het volledige deelnamebedrag excl. btw in rekening gebracht.

U KUNT ZICH HIER AANMELDEN