De gevolgen van autoluwe steden voor parkeren

Het autoluw inrichten van gebieden staat in veel gemeenten hoog op de agenda. Het wordt gezien als een belangrijk middel om de groei van het gebruik van de auto te verminderen. Op de goedbezochte Vexpan lunchbijeenkomst ‘De gevolgen van autoluwe steden voor parkeren’ op de nieuwe locatie Hajé in Nieuwegein werden circa 35 geïnteresseerde deelnemers meegenomen door Nick Juffermans van Goudappel Coffeng in zijn presentatie.

Een ander type stad

Nick begon zijn presentatie met aan te geven dat we helaas geen glazen bol hebben om in de toekomst te kijken, maar dat evident is dat de toekomstige stedeling een ander type stad wil. De druk op de stad groeit sterk en mobiliteit is daarin een belangrijke factor.

Steden als Den Haag en Amsterdam willen hier actief op inspelen en daarbij ook aandacht geven aan de contramal: vervoersarmoede die een bedreiging is voor een substantieel deel van de inwoners.

De ontwikkeling van de steden zal naar verwachting een differentiatie in meerdere mobiliteitsmilieus laten zien – het ‘ui-model’, waarbij overstapmogelijkheden tussen verschillende vervoerwijzen – mobiliteitshubs – een belangrijke schakelfunctie hebben.

Discussie

In de discussie met de aanwezigen leidde dit tot de vraag of er door het toenemende aanbod aan vervoermogelijkheden niet juist het risico ontstaat dat er meer verkeer gaat rijden. Ook kwam aan de orde welke rol parkeergarages in de toekomst kunnen hebben. Belangrijke aspecten die bij de ontwikkeling van de steden volop aandacht zullen gaan krijgen.

‘Merwede’ in Utrecht

Nick illustreerde zijn presentatie tenslotte met het concrete voorbeeld van de wijk ‘Merwede’ in Utrecht, waar een gemiddelde parkeernorm van 0,3 per woning zal worden gehanteerd. De ontwikkeling van de wijk kenmerkt zich door flexibiliteit in het ontwerpproces en het toewerken naar een gebiedsorganisatie die de mobiliteit gaat vormgeven, zoals het aanbieden van deelauto’s en parkeervoorzieningen op afstand.

De presentatie van Nick Juffermans kunt u hier downloaden: [wpfilebase tag=file id=610 tpl=vexpan-simple2 /]