De effecten van zelfrijdend vervoer op de stad

De zelfrijdende auto zal een ware revolutie ontketenen. Geen wijken vol stilstaand blik meer en alle ruimte voor groen en recreatie. Toch? Onderzoekers van TU Delft en Technolution ontwikkelden een nieuwe aanpak om de effecten van zelfrijdend vervoer zo objectief en onderbouwd mogelijk te bepalen. Ze voedden systeemdynamische modellen met datasets over onder meer het grondgebruik, het aantal banen en woonplekken en de verkeersvolumes – en kwamen tot beduidend minder jubelende conclusies.

Dat de zelfrijdende auto z’n impact zal hebben op de ruimtelijke ordening in de stad is wel duidelijk. Maar welke impact precies en hoe groot is die ‘revolutie’? Futuristen verwachten dat zelfrijdend vervoer het aangezicht van een stad drastisch zal veranderen. De redenatie is eenvoudig: zelfrijdende voertuigen maken het wegverkeer vele malen efficiënter, efficiënter wegverkeer legt een minder grote claim op het stedelijk oppervlak en die vrijkomende ruimte kan terug naar de inwoners van de stad. Ook het gegeven dat zelfrijdende auto’s zelf een parkeerplek kunnen opzoeken, buiten de woongebieden, doet believers dromen van groene steden en spelende kinderen.

Lees het volledige artikel op nm-magazine.nl