Creatief met flexibel parkeerbeleid & beheer: hoe dan?!

In deze energieke en interactieve workshop daagde Gerrit Heijkoop, traditioneel op rode schoenen en dit keer namens Desyde op het Vexpan Nationaal Parkeercongres, de deelnemers uit om te durven dromen: Welke maatschappelijke problemen je zou kunnen oplossen met creatief parkeerbeleid en beheer?

Want uiteindelijk is de mate van duurzaamheid in mobiliteit en parkeren ‘slechts’ een uitkomst van een complex proces; het samenspel van (infra)structuur, beleid en menselijk gedrag. Dat beleid is hetgeen waar parkeerprofessionals bij gemeentes mee kunnen sturen. En daar kan veel meer mee dan nu vaak gebeurt!

Wat betekenen de belangrijkste trends voor gemeentes en parkeerbeheerders?

De deelnemers aan de workshop konden met gemak een aantal scenario’s verzinnen waarin burgers of bedrijven iets willen of moeten met hun parkeervergunning, buiten de traditionele openingsuren van een gemeente. Dat vereist een andere manier van denken voor zowel beleidsmedewerkers als uitvoerenden.

Bovendien wisten ze met elkaar zo een lijst van maar liefst 13 aanbieders van deelauto’s in Nederland te verzinnen. Driekwart van de zaal was ervan overtuigd dat daarom deelmobiliteit in de nabije toekomst alleen maar zal toenemen. Het is dus enigszins naïef om in een parkeerverordening nog uit te gaan van mensen die iedere dag weer met hetzelfde voertuig gebruikmaken van bepaalde parkeerrechten.

Het verhaal van Breda: klantgericht en flexibel parkeren

Nieuwe digitale oplossingen, zoals de Permit Suite van Desyde, veranderen van oudsher statische, fysieke rechten (‘persoon X, met voertuig Y, heeft recht op een plek in gebied Z’) in een flexibel spel van personen, voertuigen, plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld aan de ‘forensenvergunning’ in Breda: mensen die wonen buiten Breda en in de stad werken, kunnen op weekdagen op drie specifiek aangewezen parkeerterreinen gratis parkeren.

Bovendien zijn onder andere in Breda de burgers en bedrijven helemaal zelfredzaam gemaakt: met de eenvoudige 2Park-webapp beheren zij zelf het gebruik van hun vergunningen. Zo kan iedereen 24 uur per dag, 7 dagen per week bijvoorbeeld een kentekenwijziging doorgeven, bezoekers aanmelden, of laten weten welke auto’s uit de bedrijfspool op dat moment op straat staan. Wie minder uit de voeten kan met de moderne techniek, mag nog altijd gewoon bellen naar het Klant Contact Centrum (KCC). Echter, waar in Breda voorheen 29% van de calls naar het KCC gerelateerd was aan parkeren, liep dat terug naar 2% van de calls, in slechts drie maanden!  

Op basis van de data die digitaal beschikbaar komt, krijgen gemeentes opeens actueel inzicht in het gebruik van parkeerrechten en de bezettingsgraad op locaties. Dan is het nog slechts een kwestie van creativiteit met het parkeerbeleid om te komen tot vernieuwende oplossingen.

Durf te dromen: creatief met parkeerbeleid

In slechts een eerste, zeer korte, doch prikkelende brainstorm kwamen de deelnemers van de workshop al op:

 • Vergunning-delen:
  bewoners delen hun parkeerrecht met iemand anders op het moment dat zij er zelf geen gebruik van maken.
 • Real-time inzicht in capaciteit en bezettingsgraad:
  door de data van het vergunningsgebruik nauwgezet te volgen, kun je actueel bijsturen; bijvoorbeeld met dynamische route-informatie, een verruimde bezoekersregeling of tijdelijke uitwijkmaatregelen.
 • Specifieke plek reserveren:
  Geïnspireerd op de deelmobiliteitsapps: je ziet een beschikbare parkeerplek op de kaart, reserveert deze online en hebt vervolgens 10 minuten de tijd om je auto daar neer te zetten, voordat je reservering weer vervalt.
 • Vergunningen met flexibele tarieven:
  De portemonnee is een pijnlijk effectieve manier om gedrag te beïnvloeden, dus waarom niet de kosten van bepaalde parkeerrechten laten afhangen van zaken als tijd, plaats, drukte, type voertuig, etc.?
 • Personalisatie:
  Iets wat in de digitale marketing al de normaalste zaak van de wereld is, zou je met kentekenherkenning ook kunnen gebruiken langs de kant van de weg, bij parkeerterreinen of in garages: ‘Hallo Gerrit, op [plek X] is nog ruim voldoende parkeerplek vrij’.
 • Vergunning met ‘slots’ per gebied:
  Een recht om een bepaalde tijd te parkeren op twee (of meer) verschillende plekken; bijvoorbeeld als het regent zet ik hem op de schaarsere plek dichtbij mijn huis, terwijl ik bij mooi weer wel wat verder wil lopen. Als mijn schaarse ‘slots’ op zijn, kan ik nog altijd kiezen om extra te betalen voor een plek dichtbij huis, of vanaf dan maar door de regen te lopen. Tot ik weer nieuwe slots krijg natuurlijk.

Het spreekt al uit de voorbeelden hierboven: na afloop van deze sessie was de kijk op het parkeervak voor de deelnemers voorgoed veranderd. Parkeerbeleid en beheer wordt weer creatief en leuk!