Continental Car Parks ontwikkelt eerste houten parkeergarage van Nederland in Schiedam

In de tweede helft van 2021 start de bouw van herontwikkelingsproject De Nieuwe Kethelpoort in de wijk Schiedam-Nieuwland. Het college van burgemeester en wethouders riep de ontwikkelcombinatie Maas Wijkontwikkeling en FSD in samenwerking met Waal uit tot winnaar van de ontwikkelcompetitie. Ook een parkeergarage is onderdeel van het plan. Deze opdracht is gegund aan Continental Car Parks uit Twello. De kans is groot dat hier de eerste houten parkeergarage van Nederland wordt gerealiseerd.

Parkeergarage van hout

De totale ontwikkelingsopdracht is gegund aan Continental Car Parks daar het plan het beste aansluit op de vraag van de opdrachtgever. Na een locatiebezoek en diverse gesprekken met lokale mensen werd gekozen voor een flexibele en maatschappelijk interessante ontwikkeling van het gebied. Een belangrijk punt was de straten zoveel mogelijk autoluw te maken om extra kwaliteit aan het openbare gebied toe te voegen. De auto’s worden geparkeerd in de zogenaamde mobiliteitshub. Daar de mobiliteitshub midden in het plangebied gepositioneerd is, is er gekozen om deze vriendelijk, fraai en passend in de omgeving vorm te geven. De houten variant van de modulaire parkeergarage van Continental Car Parks sluit perfect aan op deze thema’s. De komende periode wordt deze mogelijkheid dan ook verder gedetailleerd uitgewerkt.

Planuitwerking

De stedenbouwkundige uitwerking en architectuur van het ontwikkelingsgebied inclusief parkeergarage wordt verzorgd door architectenbureau Groosman uit Rotterdam. In de komende maanden wordt het ingediende plan door de diverse partijen verder uitgewerkt. De ontwikkelcombinatie gaat in overleg met de gemeente en buurtbewoners om de plannen te verfijnen. Het is de bedoeling dat de bouwwerkzaamheden eind 2021 starten.