Checklist anderhalvemetermaatschappij

COVID-19 zorgt ervoor dat er ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe wordt er binnen het parkeren vormgegeven aan de anderhalvemetermaatschappij, welke aanpassingen zijn noodzakelijk?

Parkeeradviesbureau Spark heeft hiervoor een checklist opgesteld, die voor beleidsmakers en beheerders van parkeerlocaties als afwegingskader kan dienen bij het nemen van korte termijn maatregelen.