Brandveiligheid in parkeergarages: Risico’s, kansen en ontwikkelingen

Op 12 november jl. vertelde Daan Jansen van Royal HaskoningDHV tijdens een Vexpan digitale lunchbijeenkomst meer over brandveiligheid in parkeergarages. Hij belichtte op allerlei vlakken de risico’s, kansen en ontwikkelingen hiervan.

Gezien er al jaren behoefte is aan eenduidigheid, is brandveiligheid in parkeergarages een interessant thema, dit bleek ook uit het aantal aanmeldingen. De lunchbijeenkomst over brandveiligheid was één van de best bezochte digitale lunchbijeenkomsten van het jaar.

Nieuwe norm

Naast een opsomming van de richtlijnen die reeds bestaan, vertelde Daan Jansen tijdens zijn presentatie over de ontwikkeling van de nieuwe norm. Hoe gaat deze er ongeveer uitzien? Wat zijn de uitdagingen van het ontwikkelen van zo’n norm? De nieuwe norm moet bijvoorbeeld toekomstbestendig zijn.

Alternatieve brandstoffen: Elektrische- en waterstof voertuigen

Duurzaamheid ontwikkelt zich ontzettend snel, zo ook in parkeergarages. De ambitie is groot en dat moet zich ook verder ontwikkelen. Dit betekent echter wel dat er op meerdere vlakken rekening moet worden gehouden met brandveiligheid die anders zijn dan de klassieke regels. Omdat dit in rap tempo gaat, maar ook omdat de toekomst nog onzeker is, loopt de regelgeving hiervoor er vaak achteraan. Hierop aansluitend laat Daan Jansen een uitgebreid overzicht van (de risico’s van) verscheidene brandstoffen als elektrische- en waterstof, maar ook gasvormige brandstoffen zien.

Ter afsluiting wordt er nog gekeken naar wat de toekomst zal brengen, gevolgd door een korte vragenronde.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de presentatie, neem dan contact op met info@vexpan.nl.