Brandveilig gebouwbeheer betekent voldoen aan de wet

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en in aanvullende nationale normen (NEN). Zowel eigenaar als gebruiker zijn aansprakelijk voor een gebouw dat niet voldoet aan de regels en/of gebruik dat in strijd is met de regels. In dit artikel gaan we nader in op de regels en normen en vertellen we hoe hiermee brandonveilige situaties te voorkomen zijn.

“Brandveilig gebouwbeheer wil zeggen dat de eigenaar van het gebouw minimaal de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 naleeft. De gemeente of brandweer heeft hierin geen directe verantwoordelijkheid, maar kan wel handhavend optreden. Bij risicovolle vormen van gebruik zal de eigenaar aanvullende acties moeten ondernemen richting de gemeente”, dat zegt Klaas Jan de Boer.

Lees het volledige artikel op brandveilig.com