Bijna 40% minder parkeerplaatsen in 2040

Ruimtewinst in de stad door smart mobility

In Nederland hebben we te maken met circa 8 miljoen auto’s die gemiddeld 23 uur per dag stil staan. Daarvoor zijn ruim 14 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar, die veel kostbare stedelijke ruimte innemen. Door smart mobility zouden we in 2040 40% minder parkeerplaatsen nodig kunnen hebben. Hierdoor komt ruimte vrij die gebruikt kan worden voor woningbouw (circa 45.000 nieuwbouw woningen) en vergroening van de openbare ruimte (circa 12 miljoen nieuwe bomen). Dit blijkt uit data-analyse van Deloitte naar de impact van deel- en zelfrijdende auto’s op de ruimtelijke ordening in 2040.

Smart mobility

De opkomst van smart mobility heeft niet alleen impact op vervoer maar ook op de inrichting van onze steden. Deloitte heeft in het kader van State of the State onderzoek gedaan naar de opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s en hoeveel ruimte vrijkomt door de lagere parkeerbehoefte die volgt uit deze vervoersconcepten. Op basis van data-analyse op landelijk en lokaal niveau is onderzocht hoeveel nieuwbouwwoningen en hoeveel hectare openbaar groen op de vrijkomende vierkante meters parkeerruimte zouden passen.

Autodeel-concepten zijn de start-up fase ondertussen ruim ontstegen. GreenWheels en ConnectCar zijn bekende verschijningen in het Nederlandse straatbeeld. Ook ritdeelconcepten, variërend van het traditionele carpooling tot betaalde diensten als Blablacar en UberPool, zijn in opkomst. De dynamiek is groot en de trend is duidelijk. Minder eigen autobezit, meer autodelen. Ondertussen volgen ook de technologische ontwikkelingen richting volledig zelfrijdende auto’s zich snel op. Was een zelfrijdende auto tien jaar terug voor veel mensen nog verre toekomstmuziek, nu zijn adaptive cruise control en automatisch inparkeren bijna gemeengoed. De compleet zelfrijdende auto is daarmee nog geen realiteit, maar komt wel dichterbij.

Minder behoefte aan parkeerplaatsen

Uit de analyse van Deloitte blijkt dat de groei van smart mobility de parkeerbehoefte in Nederlandse steden aanzienlijk kan reduceren. Gedeelde auto’s kunnen efficiënter gebruikt worden, waardoor minder auto’s nodig zijn om in dezelfde mobiliteitsbehoefte te voorzien. Meer gebruik van deelauto’s leidt op die manier tot een lagere parkeerbehoefte. Op de langere termijn zal de introductie van zelfrijdende auto’s deelautosystemen efficiënter maken waardoor de parkeerbehoefte verder verlaagd kan worden.

Een ander gevolg van de komst van zelfrijdende auto’s is dat de locatie van parkeercapaciteit minder relevant wordt. Op dit moment hebben we in Nederland ruim 14 miljoen parkeerplaatsen. De verwachting is dat een deel van deze parkeerplaatsen overbodig wordt door de opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s. Dat effect is natuurlijk niet gelijkmatig verdeeld, het verschilt per locatie en per type parkeerplaats.

Lees het volledige artikel hier. Ook kunt u hier het rapport ‘Ruimtewinst in de stad door smart mobility‘ hier downloaden.