Bedrijfsbrand voorkomen? Verzekeraar, brandweer en ondernemer hand in hand

Verruiming van regelgeving in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor meer ruimte voor ondernemen en dus ook meer eigen verantwoordelijkheid. Maar ook al voldoet de ondernemer aan de regels, daarmee is niet automatisch sprake van een brandveilig gebouw. Wat is de taak van de brandweer, de verzekeraar en de ondernemer zelf?

De wettelijke regels gaan vooral over veilig kunnen vluchten bij brand. De brandweer richt zich bij het bestrijden van brand met name op het voorkomen van uitbreiding naar naastgelegen gebouwen of compartimenten. Het volledig afbranden van een bedrijfsgebouw is in veel gevallen een voorspelbare afloop van een brand. Dit risico wordt door ondernemingen onderschat. Uit cijfers van het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts) blijkt dat jaarlijks negentig tot honderd bedrijven worden getroffen door brand met een schade van meer dan een miljoen euro. De totale schadelast van bedrijfsbranden schommelt tussen de 350 en 450 miljoen euro per jaar. In sommige sectoren worden de risico’s zo groot, dat het steeds moeilijker is om hier tegen te verzekeren. En ook al keert de verzekering de verzekerde schade op tijd uit, veel bedrijven komen een grote brand niet te boven. Met een faillissement als gevolg.

Risicomanagement

In juni jl. bracht het Platform Brand – een samenwerking tussen Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland – een gezamenlijke visie uit op brandveilig ondernemen. Een visie die de komende tijd uitgezet wordt via de diverse kanalen van de twee partijen, alsook verspreid wordt onder stakeholders. Daarnaast zal er contact zijn met de Kamer van Koophandel (KvK) over het opnemen van ‘veilig ondernemen’ in het starterspakket.

In deze visie staat onder meer dat ondernemers de gevolgen van een brand fors blijken te onderschatten. Risicomanagement is voor ondernemers daarom essentieel. De eerste stap is om als ondernemer te weten welke risico’s er zijn en de vraag stellen: ‘Ben ik bereid en in staat om deze risico’s te dragen?’ De ondernemer moet hierbij niet alleen denken aan de kans op brand, maar ook aan de mogelijke afloop. Is dat een aanvaardbare situatie? Een brand kan op verschillende manieren impact hebben. Brand is gevaarlijke voor aanwezige personen, het veroorzaakt schade aan het gebouw en kan gevolgen hebben voor de omgeving en het milieu. Denk aan lekkende stoffen, giftige dampen en asbest. Vaak is een ondernemer hiervoor aansprakelijk. Ook zorgt brand voor bedrijfsonderbreking; stilliggende productie betekent omzetverlies, terwijl de lasten wel doorlopen. En wat te denken van contractuele boetes door leveringsproblemen of het wegblijven van bestaande klanten?

Veelal denkt de ondernemer: ‘de brandweer heeft het goedgekeurd’. Inderdaad, deze instantie controleert op brandveiligheid, waarbij hoofdzakelijk gelet wordt op het meest waardevolle van de onderneming; de veiligheid van personen. Het Bouwbesluit is hierbij leidend. De brandweer kijkt naast vluchtwegen naar brandpreventieve en –vertragende maatregelen, maar het is niet haar taak om een oordeel te vormen over de mogelijke schade aan het gebouw, inventaris, opslag, aansprakelijkheid en de bedrijfscontinuïteit.

Lees het volledige artikel op brandveilig.com