Anti oplaadstress tijdens het Nationaal Parkeercongres 2019

In de parallelsessie met de toepasselijke naam “Anti Oplaadstress” gingen Frans van Herwijnen van EV Consult en Rob Lamers van de gemeente Maastricht in op de trends en uitdagingen voor gemeenten en parkeerexploitanten op het gebied van het plannen en realiseren van laadinfrastructuur.

De gemeente Maastricht gaf toelichting op haar aanpak en de vertaling van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De hierbij gehanteerde ambitieuze opgave gaat uit van het realiseren van 16.000 laadpunten in Maastricht in de komende 10 jaar.

De gemeente houdt daarbij rekening met tal van zaken die bepalend zijn voor het welslagen van deze ambitie. Zo wordt er voor het behouden van een goede balans tussen publiek en private partijen samengewerkt met diverse grotere bedrijven in de regio en samenwerkingsverbanden zoals Maastricht Bereikbaar om daarmee gezamenlijk laadplekken te realiseren en te faciliteren. De gemeente levert ten behoeve van het realiseren van laadvoorzieningen ook haar bijdrage op het gebied van de benodigde vergunningen, eventuele ontheffingen op het APV en het verkeersbesluit.

Verder werd er tijdens deze parallelsessie ook stil gestaan bij de gerealiseerde pilot met het delen van elektrische dienstauto’s en de impact die elektrificering op het parkeerbeleid en inkoopprocessen van een gemeente heeft waarbij er tevens geanticipeerd dient te worden op de energietransitie en de introductie van alternatieve mobiliteitsoplossingen.