Ambitie fietsparkeren in Zwolle

Workshop ‘oplossingen fietsparkeren; gaat de fiets de auto verdringen?’ tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2019.

Het fietsgebruik, in het bijzonder in steden, zal in de toekomst verder toenemen. Daarmee staan steden voor de uitdaging om ruimte te maken voor deze fietsen; zowel voor bewegende als stilstaande fietsen. Zwolle is zo’n gemeente die actief werkt aan het verbeteren van het fietsklimaat.

Syb Tjepkema van de gemeente Zwolle en Jacob de Vries van Trajan vertelden tijdens de workshop: ‘oplossingen fietsparkeren; gaat de fiets de auto verdringen?’ tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2019 meer over hoe Zwolle dit aanpakt.

Bij het uitbreiden van het centrum richt de gemeente Zwolle zich vooral op fietsers en voetgangers. Zwolle streeft naar een gastvrije binnenstad, aantrekkelijk voor wonen, werken, leren en recreëren. Naast leefbaar moet de binnenstad ook bereikbaar blijven. Ook de auto kan dus de binnenstad in, maar dan wel als gast in het domein van fietsers en voetgangers.

Zwolle behoort nu al tot de steden met het hoogste fietsgebruik. De ambitie is het fietsgebruik tot 2027 met 20 procent te laten groeien. De fiets moet, in plaats van de auto, een structurerende factor worden. Genoeg stallingsplaatsen vormen hiervoor een voorwaarde. Er worden in Zwolle vier grote bewaakte inpandige stallingen gerealiseerd, naast parkeerclusters en aanbindlocaties in de binnenstad. Ook wordt ingezet op een fietsring, een fietsstraat voor de fiets rondom het kernwinkel- en voetgangersgebied van de binnenstad en bewegwijzering van de aanvoerroutes. Tenslotte vormen belonen en beheersen of handhaven een belangrijke pijler van dit beleid.

Met name het beheersen vormt een belangrijke thema tijdens de discussie van de workshop. Handhaven om uitwassen te voorkomen en ruimte te geven aan voetgangers wordt door de aanwezigen belangrijk gevonden. Daarbij is ook aandacht voor brom- en snorfietsen noodzakelijk, want die worden wel eens vergeten. Over de vraag of voor het fietsparkeren dezelfde kwaliteit moet worden geboden als het autoparkeren was er grote consensus onder de aanwezigen. Wel stond de definiëring van het begrip kwaliteit ter discussie. In Zwolle moet een fietsparkeerplek meerdere functies huisvesten, zoals een garderobe van de binnenstad, openbare toiletten, rolstoel- en buggyuitleen, en dergelijke. Andere gemeenten zoeken dit in speciale parkeerlocaties en aparte routes voor fiets en auto, terwijl anderen (zoals Zoetermeer) zich vooral richten op verschillende doelgroepen voor fietsparkeren, die worden onderscheiden op basis van parkeerduur, dit wordt jaarlijks geijkt en waar nodig bijgesteld.

De uitwisseling van al die lokaal verschillende zienswijzen leidde ten slotte tot een roep om een landelijke aanpak; een landelijk overzicht van voorbeelden van wat zinvol is en werkt en wat niet en wat hiervan de lessen zijn.

Niet verwonderlijk dus dat de workshop eindigde met een behoefte om al die aanpakken eens te bundelen, een landelijk overzicht van de succesvolle aanpak van het fietsparkeren. Het fietsbeleid in Zwolle zal daar zeker een prominente rol in spelen.