5 basisprincipes van brandbestrijding onder de loep

Sinds juni 2019 werkt de Brandweer met de Basisprincipes van brandbestrijding. Deze werden in eerste instantie begin 2018 gepubliceerd in De hernieuwde kijk op brandbestrijding. Iedere brandweerregio implementeert deze basisprincipes momenteel op hun eigen wijze.

De vijf principes van brandbestrijding kunt u lezen op brandveilig.com.