Gebruik parkeermanagementsystemen voor financieel beheer

‘In de parkeerbranche zijn zeer veel transacties met relatief kleine bedragen. Dat maakt dat er (vanuit een controllersview) hoge eisen gesteld zouden moet zijn aan de parkeermanagementsysteem (PMS) software. Veel gegevens zijn voorhanden in een PMS, echter deze worden niet aangewend om interne controles uit te voeren op de volledigheid van de gegevens en eventuele verschillen te rapporteren. Feitelijk zou dit geïntegreerd moeten zijn in het PMS (inclusief bijvoorbeeld periodieke factuurvoorstellen).’ Het Vexpan Expertteam geeft zijn visie hierop.

Lees de volledige vraag en het antwoord van het Vexpan Expertteam: [wpfilebase tag=file id=193 tpl=vexpan-simpel /].

Het Vexpan Expertteam bestaat uit acht adviesbureaus die bij Vexpan zijn aangesloten en die vanuit hun diverse expertise het brede veld van parkeervragen kunnen bestrijken. Het expertteam behandelt inhoudelijke kennisvragen over parkeeronderwerpen van zowel leden als niet-leden. Heeft u een inhoudelijke vraag? Leg deze voor aan het Vexpan Expertteam!