Parkeerlinks

Parkeerbeurs

ParkeerVak – De vakbeurs voor alles op het gebied van parkeren

Gerelateerde organisaties

ANWB
EPA – European Parking Association
KpVV – Kennisplatform Verkeer en Vervoer
VNG – Wet- en regelgeving op het gebied van parkeren
CROW – Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
ECABO – Informatie over examinering van Parkeercontroleurs
NEN – Nationale Normalisatie-Instituut: NEN 2443
Parking Network – Network for parking industry professionals
DTV Consultants – O.a. diverse parkeeropleidingen i.s.m. CROW en Vexpan

Zusterorganisaties

British Parking Association
Canadian Parking Association
German Parking Association
International Parking Institute
National Parking Association
(Verenigde Staten)
Parking Association of Australia
Portugese Parking Association