Opvragen houdergegevens voertuigen uit Duitsland ten behoeve van de naheffing van (onbetaalde) parkeerbelasting

Vanaf 1 september 2020 is het voor Nederlandse gemeenten mogelijk gegevens uit het Duitse kentekenregister op te vragen voor het aanschrijven van Duitse burgers om onbetaalde parkeerbelasting te voldoen. Hiervoor heeft de RDW, als Nationaal Contact Punt voor Eucaris, tijdelijk de dienst mVHOH1 beschikbaar gesteld, die via de nieuwe EUCARIS-webclient wordt
geleverd. De benodigde informatie kan door middel van het uploaden van een CSV-bestand worden opgevraagd of door de gegevens handmatig in te voeren.

Lees verder