Lunchbijeenkomst (online) ‘Autobezit en -gebruik onder jongeren en visies ten aanzien van deelmobiliteit’ door Maarten Kroessen en Bert van Wee van de TU delft

Kaart niet beschikbaar

Datum/tijdstip
Datum - 16/12/2021
11:00-12:00

Categorie


In het internationale onderzoek is er veel aandacht voor het fenomeen “peak car”, een term die wordt gebruikt om afvlakkende of zelfs dalende trends in rijbewijsbezit, autobezit en autogebruik te duiden. Dergelijke trends zijn in meerdere Westerse landen vastgesteld met name onder jongvolwassenen. Huidige jongeren zouden minder dan vorige generaties gericht zijn op het bezit van een auto. Maar gelden deze trends van dalend autobezit en -gebruik ook voor Nederland? Wat zijn de overwegingen van jongvolwassenen om wel of geen auto te bezitten? En verschillen deze houdingen inderdaad met die van oudere generaties? In deze Webinar zullen Maarten Kroesen en Bert van Wee deze vragen beantwoorden aan de hand van een analyse van mobiliteitsdata over de afgelopen 10 jaar, waarbij ze tevens ingaan op mogelijke verklaringen en de beleidsimplicaties van hun bevindingen.

Aanmelden