Themadag gemeenten 2018 Parkeren ↔ Gedrag

Kaart wordt geladen...

Datum/tijdstip
Datum - 05/06/2018
09:00-15:30

Locatie

Gemeente Almere

Categorie


Hoe is het gedrag van parkeerders te beïnvloeden?

Op 5 juni a.s. organiseert de commissie gemeenten van Vexpan een themadag, specifiek bedoeld voor diegenen die binnen gemeenten verantwoordelijk zijn voor het mobiliteits-/parkeerbeleid en de uitvoering ervan.

Parkeren ↔ Gedrag

We zijn die dag te gast bij de gemeente Almere.
Het hoofdthema is: ‘parkeren ↔ gedrag’. Hoe kunnen we gedragskeuzes van parkeerders beïnvloeden zodat gemeentelijke doelstellingen anders dan op prijs worden bereikt? Hoe is gedrag te benaderen en hoe om te gaan met gedragsexperimenten? En met een blik op de toekomst: moeten we nieuwe kentallen toepassen of normen helemaal loslaten?
Deze en nog meer (praktische) thema’s geven inspiratie en handreikingen voor een leefbare binnenstad, voor nu en de toekomst. Uiteraard is er ook veel ruimte voor uitwisseling van kennis, ervaringen en discussie. Wacht niet langer; meld u aan!

Programma

 Vanaf     
9.00 uur Ontvangst met koffie en thee
9.30 uur           Opening
Door dagvoorzitter Debby Bornebroek (gemeente Den Haag)
9.35 uur Verplaats je in de (naïeve, ter plaatse onbekende) parkeerder!
Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck kijkt naar de psychologie van de parkeerder. Hij behandelt onder andere verschillende vormen van gedrag: impulsgedrag, weloverwogen gedrag, gewoontegedrag en de betekenis hiervan voor parkeergedrag.
10.00 uur           Parkeren en gedrag. Wat weten we wel en wat niet vanuit het systeemniveau? (kennisdocument CROW)
Casper Stelling (MU Consult) en Sebastiaan Dommeck (Empaction) behandelen de publicatie ‘parkeren en gedrag’ van het CROW, dat een overzicht bevat van alle actuele
inzichten in de gedragseffecten van parkeerbeleid en -interventies.
10.25 uur Pauze
10.45 uur Beïnvloeding van het parkeergedrag in het centrum
Danny Louwerse (Programmamanager Gemeente Almere) vertelt hoe je de beste binnenstad van Nederland voor middelgrote gemeenten wordt en de rol van parkeren daarin.
11.10 uur           Behandeling casussen
Discussie met panel en deelnemers
  • De betalingsbereidheid van straatparkeren stijgt nauwelijks meer ondanks intensiveren controle. Hoe te verhogen?
  • Parkeerders kunnen nieuwe technieken niet bijbenen.
  • Parkeerders reageren niet op signalen in garages (ontruiming, negeren wayfinding, vol signalen).
  • Waarom parkeren fietsers hun fiets niet op de daarvoor bedoelde plaatsen?
  • Alle parkeerders hebben een iPhone; de parkeerautomaat kan over drie jaar echt van straat.
  • Inrijkaartjes worden bij kenteken parkeren weggegooid > treintje rijden.
12.00 uur Lunch
13.05 uur Start tweede deel van het programma:
Parkeren en (ver)nieuwbouw
13.10 uur Nieuwe parkeerkencijfers; basis voor toekomstbestendige parkeernormering
Door Hillie Talens (CROW)
CROW heeft de parkeerkencijfers uit 2012 zorgvuldig tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Daarnaast is nieuwe kennis toegevoegd over de behoefte aan laadpalen voor elektrische voertuigen. Samen met een groep deskundigen is een stappenplan opgesteld om vanuit de parkeerkencijfers toekomstbestendige parkeernormen te ontwikkelen.
13.35 uur           Uitdagingen voor gemeente en ontwikkelaar bij het (deels) loslaten van parkeernormen
Door Diede Labots (Gemeente Den Haag) en Vita Bolsius (Heijmans)

In januari 2017 heeft de gemeente Den Haag besloten om twee ontwikkelgebieden aan te wijzen als pilotgebieden waar alleen een maximum parkeernorm geldt. Eén van die twee gebieden is het Energiekwartier. Wat betekent dat voor de gemeente en voor de ontwikkelaar?

14.25 uur Pauze
14.50 uur           Casus Scheveningen: Hoe voorkomen we dat bezoekers naar het strand rijden waar slechts beperkt parkeerplaatsen zijn?
Discussie met panel en deelnemers
Strandbezoekers rijden Scheveningen binnen en rijden vervolgens (bijna altijd) door tot de kust letterlijk in zicht is. Afhankelijk van de aanrijdroute, rijden zij hierbij openbare garages voorbij. Bij de kust aangekomen, wordt gezocht naar parkeerplaatsen. Het aantal openbare parkeerplaatsen in de smalle straatjes is gering of zijn bezet door de voertuigen van de bewoners. Scheveningen ondervindt veel last van zoekverkeer en er ontstaan opstoppingen. Hoe lossen we dit op?
15.35 uur           Spiegel op de dag
Samen met verkeerspsycholoog Cees Wildervanck kijken we terug op de dag.
16.00 uur Borrel
17.00 uur Einde themadag

 

Aanmelden

Van Vexpan gemeenteleden vragen we een eigen bijdrage van €90,- (excl. btw). Niet-gemeenteleden betalen €175,- (excl. btw). Na aanmelding geldt een no-show regeling. U kunt zich tot 29 mei a.s. aanmelden voor deze themadag, een must voor iedereen die binnen gemeenten verantwoordelijk is voor het mobiliteits-/parkeerbeleid en de uitvoering ervan!

Klik hier om u aan te melden