De invloed van (fiets)parkeren op de vitaliteit van winkelgebieden

Kaart niet beschikbaar

Datum/tijdstip
Datum - 20/05/2021
11:00-12:00

Categorie


Donderdag 20 mei a.s. kunt u een digitale lunchbijeenkomst bijwonen over de invloed van (fiets)parkeren op de vitaliteit van winkelgebieden. Na de lunchbijeenkomst vindt tevens, van 14.00 – 15.00 uur, de Vexpan digitale ALV plaats. Leden van Vexpan zijn van harte uitgenodigd om ook hieraan deel te nemen.

Winkelgebieden in Nederland zijn sterk in ontwikkeling. Om winkelgebieden vitaal te houden wordt ingezet op de transitie van ‘places to buy’ naar ‘places to be’. Om van deze gebieden aantrekkelijke verblijfsgebieden te maken, zetten steeds meer centra in op een autoluw beleid. Tijdens deze lunchbijeenkomst neemt Guido Scheerder van adviesbureau Goudappel u mee in de rol van parkeren als het gaat om de vitaliteit van winkelgebieden. Wat maakt een centrum aantrekkelijk voor bezoekers en hoe blijft een autoluw centrum goed bereikbaar? En waar werkt autoluw beleid positief voor het koopgedrag en waar niet?

Guido Scheerder

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door winkels. Waarom doet de ene winkel het super en de andere niet? De fascinatie voor winkels vormt de basis voor mijn werk. Ik verricht met veel plezier marktonderzoek voor retailers, ontwikkelaars en beleggers en geef beleidsadvies aan gemeenten. Daarnaast geniet ik ervan om ondernemers te coachen en enkele uren per week les te geven aan de hbo-opleiding Small Business en Retailmanagement.

Ik adviseer niet alleen over winkels, maar ook over andere consumentgerichte voorzieningen als horeca, bioscopen, tankstations en woningbouwprojecten. Vragen die ik samen met mijn collega’s bij Goudappel bij de kop pak zijn: Hoe zien de succesvolle centra van de toekomst eruit en wat is nodig om die te realiseren? Hoe voorkomen we leegstand en dringen we die met resultaat terug? Naar welke voorzieningen is ook in deze tijd vraag? Met welke projecten gaan we door en met welke niet? Wat zijn de kosten en opbrengsten van herontwikkelingsopgaven?

In mijn projecten leg ik graag de verbinding tussen economie en mobiliteit. Economische vitaliteit is afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Een ingreep in de verkeerssituatie is vaak direct van invloed op het functioneren van een bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd, een gebied autovrij wordt gemaakt of wanneer de parkeermogelijkheden of -tarieven veranderen. Samen met mijn collega’s heb ik een tool ontwikkeld, waarmee we de effecten van verkeersmaatregelen op het functioneren van winkels en andere bedrijven in kaart brengen. Op basis van deze tool en onze ervaring en expertise, analyseren we welke effecten optreden en adviseren we hoe u negatieve effecten beperkt en positieve effecten vergroot.

Deelname

U ontvangt een bevestiging van uw registratie per e-mail, met daarin alle relevante informatie.

Deelname aan de digitale lunchbijeenkomst is gratis voor Vexpan-leden. Voor niet-leden bedraagt deelname € 150,- (excl. btw).
Niet-leden die de digitale lunchbijeenkomst voor het eerst bijwonen krijgen 50% korting! ​Na aanmelden ontvangt u een factuur.