Themadag gemeenten

De Vexpan Themadag voor gemeenten is een tweejaarlijks evenement georganiseerd door de Vexpan commissie gemeenten. Dit evenement is bij te wonen door iedereen die werkzaam is binnen een gemeente.

De eerste themadag werd in 2014 georganiseerd in het stadhuis van gemeente Almere en stond in het teken van straatparkeren. In 2016 werd de themadag wederom in Almere georganiseerd, dit keer in het teken van veranderende mobiliteit. In 2018 vindt de derde editie van de themadag plaats, meer informatie en de datum volgen snel.

Themadag gemeenten 2016: Veranderende mobiliteit

Dinsdag 24 mei 2016 vond de themadag gemeenten voor de tweede keer plaats waar circa 60 professionals werkzaam bij gemeenten op af kwamen. Simon Morriën mocht ons namens de gemeente Almere van harte welkom heten op hun locatie in het stadhuis hartje Almere.

‘Veranderende mobiliteit. Parkeren we nog in 2030­?’ Dit thema werd ingeleid door een illuster filmpje van de stad Amsterdam, de parkeerproblematiek in de jaren ’70.

Dagvoorzitter Giel Hagelaar (tevens voorzitter commissie gemeenten) zet direct de toon door zijn entree op een mini segway (mogelijk gemaakt door de jongste ondernemer van Helmond, de 11-jarige Ronaldo Kampen). Misschien in 2030 wel een vervoersmiddel waar we serieus rekening mee moeten houden in onze voorzieningen? Zijn dochters opmerking om op de segway de themadag te presenteren ‘Pap, je bent helemaal gek!’ sprak Giel wel aan. ´Als parkeermanager moet je inderdaad een beetje gek zijn. We zijn mensen die verder kijken dan parkeren’, aldus Giel.

Technologische ontwikkelingen
Joëlle van den Broek van DITCM Innovations verzorgt een inspirerende presentatie over de mobiliteitsuitdagingen van vandaag en morgen, waarbij de technologische mogelijkheden uitvoerig aan bod komen. Zij licht drie ontwikkelingen in de sector nader toe: de zelfrijdende auto; de elektrische auto en de deeleconomie. De wereld van mobiliteit is enorm aan het veranderen. Evenals de mobilist van morgen. Er komen steeds meer nieuwe marktspelers bij, denk aan bijvoorbeeld Google, dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Joëlle laat met haar presentatie zien dat er veel potentie en uitdagingen liggen in alle ontwikkelingen. Het hele systeem is aan het veranderen en parkeren maakt daar onderdeel van uit. Open communicatie, waarbij overheden en marktpartijen nauwer samenwerken is wat haar betreft een belangrijke voorwaarde. ‘Blijf continu kijken naar de mogelijkheden en naar de behoefte van de moblilist’, aldus Joelle. Ze hoopt dat gemeenten gebruik gaan maken van de resultaten van diverse pilots, zodat we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden.

Download de presentatie: Mobiliteit En De Toekomst - Joelle Van Den Broek

Meer weten over smart city driving? Bekijk het filmpje (YouTube). Download ook het tijdschrift ‘Smart Mobility in the Netherlands’ (pdf).

Fietsparkeren
Ook het onderdeel fietsparkeren komt uitgebreid aan bod. Piet van der Linden van de Fietsersbond laat in zijn presentatie het grote belang van de fiets zien. Elke werkdag vinden 14 miljoen ritten plaats door 5 miljoen fietsers. Tussen 8 en 9 uur ’s ochtends is het aandeel van de fiets zelfs groter dan de auto. Door het groot aantal fietsers neemt de regulering van het parkeren van fietsen steeds meer toe. Bij de meeste gemeenten maakt fietsen dan ook onderdeel uit van het mobiliteitsbeleid. Uit recent fietsparkeeronderzoek blijkt dat er nog voldoende verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld het aantal stallingsplaatsen bij nieuwbouw en faciliteiten voor de minder valide (vaak oudere) die nog wel kan fietsen. Ook IT en marketing, waar we in de eerdere presentatie zoveel over hebben gehoord, worden nog nauwelijks toegepast. Goed fietsparkeergedrag zal moeten worden beloond. Naast de toevlucht van de elektrische fiets zal de reguliere fiets anno 2030 naar verwachting verder geïnnoveerd zijn, denk aan een smart dashboard. Ook Park & Bike zal een grotere rol innemen. In de discussie later met de zaal blijkt dat de vraagt wie het moet betalen een belangrijk item is met betrekking tot fietsparkeren. Net als Joëlle pleit Piet ervoor de behoefte van de mobilist, in dit geval de fietser, goed te gaan monitoren, om te kunnen sturen.

Download de presentatie: Fietsparkeren, Nu En In 2030 - Piet van der Linden

Marketing van parkeren
‘Hoe vertel ik het mijn kinderen?’ Voor Ties de Groot, verantwoordelijk voor parkeervoorzieningen bij de gemeente Rotterdam wordt in deze zin de kern van marketing weergegeven. Het laat je nadenken over je boodschap; de inhoud en distributie en je diverse doelgroepen, waarbij ‘kinderen’ voor hem ook staan voor de klanten van de toekomst. Rotterdam heeft als doel een leefbare en bereikbare stad te zijn, de kwaliteit van de buitenruimte moest beter. Met garageparkeren zijn ware stunts uitgehaald. Een zogenaamde prijzenoorlog moest klanten verleiden in een parkeergarage te parkeren om de auto’s op straat te reduceren en met succes. Ties laat zien hoe social media is ingezet om dit doel te bereiken. Of er in 2030 nog marketing is over parkeren? Ook dan zal er volgens Ties een boodschap zijn die je moet vertellen. Hij daagt ons uit met een frisse blik te blijven kijken. De branches als retail, horeca, luchtvaart en telecom spreken hierbij aan. Misschien zijn parkeergarages dan deelgebouwen? Of heeft iedereen een abonnement op mobiliteit, zoals we dat nu kennen voor onze smartphone? ‘Denk na over dingen die er niet zijn. In lijn met strategie die je als stad hebt’, aldus Ties.

Kijktip ‘Think different’ (YouTube)

Download de presentatie: Marketing Van Parkeren - Ties De Groot

Wat betekent de vlucht van data delen voor privacy?
Marguérite Koenigs is juriste bij de gemeente Amsterdam. Zij begint met een korte weergave van parkeren in Amsterdam. Vanaf 2013 geldt de verplichte kentekenregistratie. Hier is onlangs een rechtszaak over geweest met betrekking tot privacy, waarbij de gemeente in het voordeel is gesteld. Met betrekking tot de scanauto’s die in Amsterdam rond rijden en voor de nodige besparingen zorgen is een grondige procedure gemaakt voor het gebruik van de foto’s. Marguérite vertelt over de nieuwe Europese verordening die in 2018 van kracht gaat en die de privacy verder moet garanderen. Want de ict-mogelijkheden lijken onbeperkt, maar de beperking zit in de juridische (on)mogelijkheden om alles te gebruiken wat beschikbaar komt. Marguérite wil ons met haar presentatie laten nadenken over de gegevens die we verzamelen. ‘Hebben we deze gegevens echt nodig? Verplaats je in de consument “Vind ik het fijn dat mensen dit van me weten?”. Wees je bewust van het feit dat je gegevens aan het verzamelen bent. Ga daar zorgvuldig mee om.’

Er zijn onlangs twee interessante uitzendingen geweest van VPRO Tegenlicht die dieper ingaan op data en privacy.
Bekijk de Tegenlicht-aflevering:
Slimme steden
Offline als luxe

Download de presentatie: Parkeren En Privacy - M. C. Koenigs

Na de laatste zaaldiscussie werd de dag afgesloten met een borrel. We kijken terug op een geslaagde dag waarbij belangrijke trends voor nu en de toekomst aan bod kwamen en veel inspiratie is opgedaan.

Zie onderstaand een foto-impressie van de dag. Met dank aan fotograaf Pascal Blanchet.