Spotlightsessies

Op de Parkeervak plaatsen Monit, Wego carsharing, ARS T &TT, Wheelylift, Fietsdock, Spark, Desyde, Allsens, Trajan, PARKnCHARGE, Shign en Lohr liften hun innovaties extra voor het voetlicht. In de spotlightsessies staan zij letterlijk een poosje in de spotlights om u op een interactieve manier te informeren over de meest actuele ontwikkelingen in hun vakgebied.

In het programma kunt u zien wanneer deze sessies plaatsvinden.

Zorg dat u erbij bent!

Alle Kennissessies en sprekers vindt u hier.

 

Spark

Woensdag 17 april om 12.45 uur – door Ernst Bos

Let op: er is eerder aangegeven dat Spark twee sessies zou invullen, dit klopt niet: de tweede sessie, op donderdag 18 april om 15.15 uur, wordt ingevuld door Monit!

Parkeren bij stedelijke verdichting: hoe blijven we bereikbaar met behoud van kwalitatieve openbare ruimte?

In veel steden en dorpen in Nederland staan wij voor een grote verdichtingsopgave en dat vraagt om een andere kijk op parkeren. De huidige beleidskaders zijn niet berekend op intensief grondgebruik waarbinnen ook de auto op dezelfde wijze gefaciliteerd wordt zoals we dat altijd hebben gedaan. Door slimmer met bestaande en nog te bouwen capaciteit om te gaan en parkeerbeleid meer integraal te benaderen, kunnen we bereikbaar blijven én zorgen voor een kwalitatieve openbare ruimte.

Meer weten? Kom naar onze Spotlight Sessie op woensdag 17 april om 12:45 uur bij de Spark ‘livingroom’ stand 14 in Hal 7. En laat je tijdens deze Spotlight Sessie inspireren door collega Ernst Bos.

Spark is hét parkeeradviesbureau van Nederland. Wij geven advies bij mobiliteits- en parkeervraagstukken over auto en fiets. Wij zijn gespecialiseerd in o.a. Aanbesteding, Assetmanagement, Beheer & Exploitatie, Beleid, Elektrisch laden, Fietsparkeren, Parkeernormen en Visie.

 


 

Monit

Donderdag 18 april om 15.15 uur – door Mark Riemslag

Let op: er is eerder aangegeven dat Spark twee sessies zou invullen, dit klopt niet: de tweede sessie, op donderdag 18 april om 15.15 uur, wordt ingevuld door Monit!

Met goede fietsparkeerdata inzicht in het gebruik van fietsenstallingen

Fietsparkeren wordt steeds vaker vastgelegd in het gemeentelijke beleid. Het is daardoor ook een beheervraagstuk geworden. We zijn wat dat betreft op hetzelfde punt beland, waar we 30 jaar geleden met autoparkeren waren.

Fietsparkeren is vaak (deels) gratis. Daarnaast wordt er alleen gescand als er een beheerder aanwezig is, terwijl het voor de fietsparkeerders buiten deze tijden ook mogelijk is om de fietsenstalling te betreden en de fiets te parkeren of op te halen. Het registratiesysteem vindt men in dit soort gevallen minder relevant. Wat op zich logisch is, want data is geen doel op zich. Inmiddels is de markt voor fietsparkeertoegangspoortjes flink in ontwikkeling, maar deze (duurdere) systemen zijn geen oplossing voor een min of meer gratis fietsparkeervoorziening. Een betaalbaar registratiesysteem wat zonder beheerder kan werken en geen gedoe oplevert voor de parkeerder, zou de registratie van het fietsparkeren ten goede komen.

In deze Spotlight Sessie daagt Mark zowel de aanwezige leveranciers als gemeenten uit om de wensen en mogelijkheden op een rijtje te zetten.

Meer weten? Kom naar onze Spotlight Sessie op donderdag 18 april om 15:15 uur bij de Monit startup stand 14a in Hal 7.

 


 

Shign

Woensdag 17 april om 14.15 uur & donderdag 18 april om 13.15 uur

Parking experience data analytics

Parkeren kan een groot plezier zijn, maar het kan ook je stads- of winkelbezoek bij aanvang of na afloop frustreren. Parkeren kan in die zin klanten aantrekken of het kan een barrière vormen. Wat weten we eigenlijk van de beleving van bezoekers aan uw parkeerfaciliteit? Vermijden ze bepaalde garages en daarmee het bezoek aan een winkelgebied of komen ze er juist graag door terug? Hoe bezoekers de parkeerfaciliteit beleven en wat het met hen doet is de business van Shign. En dat gaat verder dan reviews verzamelen. Dit is datagedreven facility management. Shign helpt organisaties de werk- en leefomgeving te verbeteren op basis van onderzoekdata. Onze onderscheidende werkwijze bestaat uit interactieve technologie die real-time de gebruikersbeleving en objectieve omgevingscondities verzamelen voor een langdurige periode. Wij tonen aan in hoeverre de klantreis van het parkeren bijdraagt aan meer bezoekers, meer bestedingen, een hogere tevredenheid, en ultiem klantenbinding.

 


 

Trajan

Donderdag 18 april om 12.45 uur

Het combineren van parkeervariabelen (parkeerdruk en parkeernormering) en het visualiseren hiervan voor beleidsdoeleinden.

 


 

WeGo

Woensag 17 april om 10.00 uur

Autodelen vanuit de parkeergarage…

Een goede business case voor projectontwikkelaars en parkeerexploitanten. WeGo Carsharing presenteert de successen.

 


 

Loft Liften (VOSS)

Woensdag 17 april om 16.00 uur en donderdag 18 april om 13.00 uur

De Veilige Ondergrondse Scootmobiel Stalling (VOSS)

Brand met veel rookontwikkeling veroorzaakt door scootmobiel maakt onnodig slachtoffers. Veel schade aan liften en gangen door scootmobiel aanrijdingen. VOSS biedt hiervoor een totaal oplossing.

 


 

PARKnCharge

Woensdag 17 april om 14.00 uur en donderdag 18 april om 14.30 uur

“Laadpleinen zijn een belangrijke oplossing om in de (toekomstige) laadbehoefte te voorzien. PARKnCharge investeert en ontzorgt op strategische wijze: van initiatief tot realisatie op de juiste plek”

 


 

Fietsdock

Woensdag 17 april om 15.00 uur en donderdag 18 april om 11.15 uur

FietsDock is een nieuwe manier van fietsparkeren. Snel, eenvoudig en veilig voor de gebruiker. Ruimtebesparend en met lage exploitatiekosten voor de beheerder. De gebruiker opent de lockerdeur met pas of app, zet zijn fiets erin, sluit de deur en loopt naar zijn bestemming. FietsDock doet de rest en parkeert de fiets op een vrije plek in de toren, onder en/of bovengronds. Duurzaam en modulair op te bouwen. Ideaal voor drukke stadscentra en stations.

 


 

Desyde – 2Park

Woensdag 17 april om 13.00 uur

2Park: maak uw burgers & bedrijven zelfredzaam!

 


 

AllSens

Woensdag 17 april om 13.15 uur en donderdag 18 april om 14.15 uur

AllSens belicht de toegevoegde waarde van geurbeleving in parkeergarages en gerelateerde gebouwen. Kerntaken van geur in parkeergarages richten zich op het gevoel van reinheid en veiligheid voor bezoekers.