Kennissessies en sprekers ParkeerVak 2019

ParkeerVak 2019 biedt op 17 en 18 april a.s. een veelzijdig programma. Hieronder leest u welke onderwerpen en sprekers aan bod zullen komen!

Het programma-overzicht vindt u hier.

Parkeren in de toekomst

De toekomst was altijd al moeilijk te voorspellen, vooral als je het vooraf probeerde. Maar als je een gemiddelde TEDx hoort over de toekomst van mobiliteit dan lijkt één ding echter duidelijk: parkeren heeft zijn langste tijd wel gehad. Als we een vloot van zelfrijdende auto’s hebben die we op afroep kunnen bestellen, en die ons afzet op de bestemming en dan doorrijdt naar een volgende bestemming, wie zit er dan nog op parkeerruimte te wachten? Carlo van de Weijer, directeur smart mobility aan de TU Eindhoven, houdt deze visies in zijn keynote tegen het licht en geeft zijn mening op de mobiliteit-trends van de toekomst. Met een paar grote mogelijke verrassingen voor de parkeerfaciliteiten van de toekomst. Vervolgens zal hij deelnemen aan een paneldiscussie.

Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer (1966) heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven en is cum laude gepromoveerd aan de Technische Universiteit in Graz. Hij heeft een brede ervaring in de auto-industrie met onder andere leidinggevende posities bij Siemens en TomTom. Momenteel is hij directeur van de Strategic Area Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven, naast zijn werk voor TomTom. Hij adviseert ministeries en het bedrijfsleven over de hele wereld over de toekomst van mobiliteit en is lid van de raad van toezicht van verschillende hightechbedrijven en start-ups. Hij is een internationale spreker op het gebied van exponentiële technologie en de toekomst van hightech, onder meer als faculty member van de Singularity University in Silicon Valley en als docent aan de Gordon International Business School in Johannesburg.

 


 

Transitie van autobezit naar autodelen. Wat betekent dat voor de parkeersector?

Rijkswaterstaat levert op de ParkeerVak 2019 aan dit thema een inhoudelijke bijdrage. In de steden is de druk op de ruimte groot en wordt kritischer gekeken naar ruimte voor parkeren en autoverkeer. Steeds meer gemeenten kijken hoe ze een actieve rol kunnen spelen om een verschuiving van (tweede) autobezit naar autodelen te versnellen, in bestaande wijken en zeker ook bij nieuwbouw. De overheid werkt samen met partners in de Greendeal Autodelen II en de Citydeal elektrische deelmobiliteit werken aan deze ontwikkelingen.

Deze kennissessie is gezamenlijk met Margriet Schepman, de NEPROM

 


 

Mobiliteit steeds belangrijker voor gebiedsontwikkeling

Dagelijks werken projectontwikkelaars aan een aangename (stedelijke) omgeving voor de huidige en komende generaties. Die stedelijke omgeving heeft veel te bieden: wonen, werken, winkelen, leren, ontspannen, ontmoeten. Essentieel om hier gebruik van te kunnen maken, is dat mensen zich kunnen verplaatsen tussen verschillende plekken. Mobiliteit is van grote invloed op de inrichting en het functioneren van onze leefomgeving. Margriet Schepman schetst in deze sessie de relatie tussen mobiliteit en gebiedsontwikkeling aan de hand van de ‘Thuis in de Toekomst’, de investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking van de NEPROM en de brochure ‘Transportify! Nieuwe concepten voor parkeren en mobiliteit’.

Margriet Schepman

Margriet Schepman heeft Geodesie gestudeerd aan de TU Delft. Ze heeft tien jaar gewerkt als adviseur op het terrein van grondbeleid en vastgoedeconomie voordat ze de overstap maakte naar de NEPROM. Sinds 2008 is zij als senior beleidsmedewerker betrokken bij een breed scala aan onderwerpen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, woningmarkt en commercieel vastgoed. De laatste jaren neemt mobiliteit daarin een groter aandeel. Zo is Margriet vanuit de NEPROM het aanspreekpunt voor de City Deal Elektrische deelmobiliteit in Stedelijke gebiedsontwikkeling.

De NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen is de vereniging van professionele projectontwikkelaars. De belangrijkste doelstelling van de NEPROM is het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

Deze kennissessie is gezamenlijk met RWS

 


 

Innovatief parkeren in de stadswijk van morgen: de case Merwedekanaalzone in Utrecht

De Merwedekanaalzone is één van de grootste binnenstedelijke transformatiegebieden in Utrecht. Hier is ruimte voor ca. 5.000 tot 6.000 woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Omdat het gebied diep in de stad ligt, is een hoog autogebruik niet mogelijk. Het wordt dan ook een levendige en gezonde stadswijk waar de auto zich als gast gedraagt. Wat betekent dit voor parkeernormen? Hoe laag kun je gaan zonder problemen te veroorzaken? En wat vraagt dit aan extra maatregelen? Kan Mobility as a Service bijdragen aan een goed parkeer- en mobiliteitsconcept? Hoe werken verkeerskundigen, parkeerspecialisten en stedenbouwkundigen effectief samen? Wat zijn de leerervaringen voor de rest van Nederland?

Christiaan Kwantes

Christiaan Kwantes is senior mobiliteitsstrateeg bij Goudappel Coffeng. Samen met collega’s en opdrachtgevers ontwikkelt hij innovatieve mobiliteitsconcepten bij nieuwe verstedelijkingsopgaven.
Enkele voorbeelden van transformatieprojecten waar hij aan werkt of heeft gewerkt: Merwedekanaalzone in Utrecht, Schieoevers in Delft, Hamerkwartier in Amsterdam.

 


 

De toekomst van de laadinfrastructuur

Bas Bullens, Sales Lead eMobility Benelux Innogy & Essent, vertelt u tijdens de ParkeerVak 2019 alles over de toekomst op het gebied van laadinfrastructuur.

De vraag naar laadpalen neemt een enorme vlucht, maar heb ik ook voor iedere parkeerplaats een laadpunt nodig? Bas Bullens van Essent neemt u mee in de do’s en don’ts bij het inrichten van de parkeergarage van de toekomst. Hierbij komen de diverse exploitatiemodellen aan bod en mogelijkheden om laadpalen te koppelen aan zonnepanelen en accutechniek.

 


 

Smart driving en de parkeerbranche

Auto’s worden steeds slimmer en de behoefte aan Smart Driving neemt toe. We connecten auto’s aan ons platform en samen met onze partners ontwikkelen we User Based Services. Wat betekent een Connected Car oplossing voor de parkeerbranche en hoe kan deze branche onderdeel uitmaken van de Smart Driving Journey? Erik Kamps van Crossyn vertelt erover tijdens Parkeervak 2019!

Erik Kamps

Erik is afgestudeerd als fiscaal-jurist aan Tilburg University. Na zijn studie heeft hij een eigen praktijk opgezet met advocaten en fiscalisten, waarbij hij zichzelf heeft gespecialiseerd in de M&A praktijk voor de ICT-branche. Erik heeft later de onderneming Fastfiber opgezet. Fastfiber was een telecom operator voor de zakelijke markt. Later werden de ondernemingen CrossNetworks (ook een telecom operator) en NBrIX (een datacenter) opgericht. Vanaf 2008 was Erik voorzitter/directeur van de BMW-MINI dealervereniging (later dealercoöperatie). Vanaf die tijd heeft Erik – mede door zijn betrokkenheid bij de BOVAG – veel ervaring opgedaan in de automotive branche en heeft een groot netwerk opgebouwd. Erik is nog steeds president van de European BMW-MINI Dealer Association (EBDA).

Crossyn is opgericht omdat hij zich graag wilde richten op innovaties en omdat hij positieve energie krijgt van het bundelen van diverse punten tot waardevolle en krachtige concepten. Zijn kennis van zowel de ICT-branche, als ook de automotive komen nu bijeen. Verder vervult Erik meerdere maatschappelijke functies.

 


 

Revenue management op Schiphol Airport

Van data naar inzichten: maar dan?

Tijdens de Parkeervak 2019 zal Emile Keyser, a.i. yield manager bij Schiphol Consumer Marketing/Parking meer vertellen over de professionalisering en digitalisering van pricing & capaciteitsmanagement bij Schiphol Parkeren.

Emile Keyser is a.i. yield manager bij Schiphol Consumer Marketing/Parking, daarvoor hield hij zich onder meer bezig met revenue management bij Heineken, was hij pricing manager & global account pricer voor KLM en business controller/financial manager voor KLM.

 


 

Ontwikkeling parkeervraag centrumgebieden

Gaat de parkeervraag bij winkelcentra afnemen, of neemt het juist toe? Een vraag waar het antwoord niet voor elk centrum hetzelfde is. In deze kennissessie laat Goudappel Coffeng zien hoe de aantrekkingskracht van de verschillende centra zich heeft ontwikkeld en wat de ontwikkelingen in het autogebruik bij deze centra waren. Daarnaast schetst Goudappel Coffeng de verwachtingen richting de toekomst. Welke centrumgebieden blijven veel bezoekers trekken en welke centra moeten alle zeilen bij zetten? En wat betekenen mobiliteitsontwikkelingen als deelauto’s en mobility hubs voor het bezoek aan centrumgebieden? Dit alles om een beeld te schetsen van de verwachte parkeerbehoefte bij de verschillende centra?

Guido Scheerder

Guido Scheerder is adviseur Parkeren & Locatieontwikkeling bij Goudappel Coffeng en gespecialiseerd in detailhandelsontwikkelingen en centrumgebieden. Guido adviseert over de realisatie van aantrekkelijke centra en de rol van bereikbaarheid en parkeren daarin. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een vlekkeloze customer journey naar en binnen je centrum, wat zijn passende parkeertarieven en wat zijn de effecten van het autoluw maken van een winkelstraat? Guido heeft recent onder meer geadviseerd over het verbeteren van de customer journey in Enschede, de parkeertarieven in Ede en de effecten van het autoluw maken van winkelstraten in Den Haag. Daarnaast is Guido medeopsteller van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden, die Goudappel Coffeng sinds 2015 tweejaarlijks uitbrengt.

 


 

Trends in mobiliteit en retail

In deze kennissessie doen Giuliano Mingardo (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Daniel Di Tella (namens branchegroep Exploitanten) verslag van het onderzoek dat de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de branchegroep Exploitanten deed. Er werd onderzoek gedaan naar trends in mobiliteit en retail die in de komende vijf à tien jaar van invloed zullen zijn op de parkeersector. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe operators en beleidsmakers hierop kunnen anticiperen. 

Giuliano Mingardo

Giuliano Mingardo is senior onderzoeker bij het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT). Hij is gespecialiseerd in parkeerbeleid en mobiliteitsmanagement en adviseert regelmatig (lokale) overheden en bedrijven over deze kwesties. Zijn onderzoek richt zich nu op de relatie tussen parkeren, mobiliteit en retail in stedelijke gebieden en op de wisselwerking tussen parkeren, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Giuliano heeft academische kwalificaties behaald aan de Ca ‘FoscariUniversiteit van Venetië (MSc in economie), de Erasmus Universiteit Rotterdam (Master in urban management) en de Technische Universiteit Delft (PhD in parkeerbeleid).

Daniel Di Tella

Daniel Di Tella is sinds 1998 werkzaam bij BKS Parking en verantwoordelijk voor de exploitatie van een tiental parkeervoorzieningen in Scheveningen en Vlaardingen. Daarnaast is hij actief lid van de Branchegroep Exploitanten en Vexpan.

 


 

Verlichting voor parkeeroplossingen, licht in de duisternis van de huidige regelgeving…

 

Zeer binnenkort zullen Toine Adams, auteur / lid Kernteam Outdoor en Mark Laponder, lid Kernteam Indoor van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) een geheel nieuwe aanbeveling introduceren, welke duidelijke richtlijnen en handvatten zal geven hoe parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen verlicht moeten worden. De basis voor de nieuwe aanbeveling is de inhoud van bestaande, deels verouderde normen, richtlijnen en aanbevelingen aangevuld met recente inzichten en moderne techniek zoals het gebruik van ledverlichting.

De nieuwe aanbeveling is hierdoor aanvullend op bestaande normen en richtlijnen en geeft een toelichting op inhoudelijke zaken. Doelgroep van de aanbeveling zijn ontwerpers, installateurs en beheerders die handvatten krijgen bij het ontwerpen, realiseren en beheren van verlichtingsinstallaties in parkeergarages, parkeerdekken op parkeerterreinen.

Door het zorgvuldig toepassen van deze aanbeveling wordt het eenvoudiger om gewenste verlichtingskwaliteit te beschrijven en te realiseren en zullen minder discussies ontstaan ten aanzien van het resultaat.

 


 

Future Retail City Centre; Succesfactoren voor collectieve interventies in binnenstedelijke winkelgebieden

Jesse Weltevreden gaat in zijn presentatie in op het succes van collectieve initiatieven om binnensteden toekomstbestendig te maken. Wat zijn de succesfactoren voor samenwerking tussen verschillende stakeholders in winkelgebieden? Welke collectieve interventies kunnen ondernomen worden om winkelgebieden toekomstbestendig te maken? Wat zijn de kritische succesfactoren van collectieve interventies in winkelgebieden?

Jesse Weltevreden

Jesse Weltevreden is professor Digital Commerce aan de Hogeschool van Amsterdam en research director bij de EcommerceFoundation. Tevens is hij voorzitter van het Retail Innovation Platform, een netwerk van 15 kennisinstellingen in Nederland en België die onderzoek doen naar retail innovatie. Jesse geeft leiding aan een team van onderzoekers en promovendi die onderzoek doen naar e-commerce, retail technology, marketing analytics en de consequenties van online winkelen voor consumentengedrag en winkelgebieden. Hij heeft vele nationale en internationale publicaties op zijn naam staan en is een veelgevraagd spreker op events in binnen- en buitenland.

 


 

Hoe verleiden we bewoners tot gebruik van de deelauto’s. De toekomst van deelmobiliteit is duurzaam, betaalbaar, beschikbaar en flexibel. Wat hebben we nodig om dit proces te versnellen?

Marco de Jong van Empaction verzorgt tijdens Parkeervak op 17 april van 11.45 tot 12.30 uur een interactieve kennissessie over deelmobiliteit: ‘Hoe verleiden we bewoners tot gebruik van de deelauto’s. De toekomst van deelmobiliteit is duurzaam, betaalbaar, beschikbaar en flexibel. Wat hebben we nodig om dit proces te versnellen?’

De verdichtingsopgave waar veel gemeenten voor staan nodigt uit tot (andere) oplossingen voor het parkeervraagstuk. Steeds meer mensen wonen en werken straks op hetzelfde aantal vierkante meters met meer auto’s tot gevolg. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan betere kwaliteit van de openbare ruimte alsmaar toe, dus minder auto’s. Een bruikbare oplossing is deelmobiliteit. Maar dit is alleen relevant als de gebruiker niet dagelijks gebonden is aan de auto. Andere voorwaarden zijn: goedkoop aanbod, garantie op beschikbaarheid, flexibiliteit en diversiteit.

De deelauto moet bij nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen integraal onderdeel worden van de woonformule. Wij geloven dat regie en afstemming tussen stakeholders, gemeente, ontwikkelaars en marktpartijen van cruciaal belang is om zo snel mogelijk te komen tot meer gebruik van deelmobiliteit.

We nodigen u van harte uit om met uw kennis en ervaring op dit gebied aan één van de tafels plaats te nemen. Om de discussie zodanig in te richten dat iedereen gehoord wordt, is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij kijken er naar uit om samen met u te sparren over dit fascinerende onderwerp.